WIELKOPOLSKA NAGRODA JAKOŚCI DLA STANISŁAWA PIRCHA

Stanis?aw Pirch w?a?ciciel Pralni „SONIA” w Pile zosta?a uhonorowany nagrod? g?ówn? w kategorii ma?ych firm us?ugowych i handlowych  w XVIII edycji konkursu Wielkopolska Nagroda Jako?ci.

Gratulacje panu Stanis?awowi z?o?yli – Starosta Pilski Eligiusz Komarowski i cz?onek zarz?du Przemys?aw Pochylski.

?yczymy dalszych sukcesów! Putty key generator free download for windows Buy Zithromax without Prescription