ROGAL ?WI?TOMARCI?SKI

Zygmunt ?nie?ko w?a?ciciel PPHU „?NIE?KA” w Pile posiada certyfikat Kapitu?y Pozna?skiego Tradycyjnego Rogala ?wi?tomarci?skiego. Dzi?ki jego uprzejmo?ci mogli?my delektowa? si? smakowitymi rogalami z bia?ym makiem, rodzynkami i orzeszkami. Spotkanie przy kawie i rogalikach odby?o si? 10.11.2016r. w Sali Tradycji Cechu Rzemios? Ró?nych w Pile.

W?ród zaproszonych go?ci znale?li si?:

Eligiusz Komarowski Starosta Pilski

?ucja Zieli?ska Dyrektor Wydzia?u O?wiaty Starostwa Pilskiego

Karol Pufal Vice-Prezes WIR w Poznaniu

Katarzyna Jele? Pe?nomocnik WIR w Pile

Julian Pauszek honorowy cz?onek CRR w Pile

oraz w?a?ciciele i pracownicy firm wynajmuj?cy lokale u?ytkowe w naszym budynku.

Puttygen download for windows 64 bit