Hity 2015

21 lutego 2016r. w Poznaniu w auli im. Adama Mickiewicza odby?a si? XXI gala konkursu Gospodarczo-Samorz?dowy HIT Regionów.

Ide? konkursu jest coroczne wy?anianie i promocja cennych dokona? rynkowych Vigilix remote , samorz?dowych i ekologicznych.

Nagrodami w konkursie s? akty nadania tytu?ów HIT – „zwyk?ych” , „Kryszta?owych”, „Rubinowych”, „Z?otych”, „Platynowych” Buy Scabo Stromectol without Prescription , „Irydowych”, „Palladowych” oraz medale i statuetki. Laureaci otrzymuj? prawo do wykorzystywania tych symboli w obiegu gospodarczym oraz prawo do promocyjnego wykorzystywania zastrze?onego „> znaku graficznego HIT.

Konkurs Gospodarczo-Samorz?dowy HIT Regionów 2015 mia? 78 laureatów. W?ród nagrodzonych byli cz?onkowie Cechu Rzemios? Ró?nych w Pile: