DZIEŃ NAUCZYCIELA MISTRZA 15.10.2018

Dzień Nauczyciela Mistrza 15.10.2018

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa obchodzono w Pilskim Cechu Rzemiosł Różnych. Święto było okazją do spotkania wielu znakomitych gości. Naszą imprezę swoją obecnością zaszczycili:

Eligiusz Komarowski Starosta Pilski

Beata Dudzińska Z-ca Prezydenta miasta Piły

Karol Pufal Wiceprezes WIR w Poznaniu

Tomasz Wika Dyrektor WIR w Poznaniu

Hanna Ciesielska Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pile

Józef Felcyn Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile

Anna Winkler Kierownik Szkolenia Praktycznego w ZSB w Pile

Sylwia Jułga Dyrektor Centrum Kształc. Zawodowego i Ustawicznego Wyrzysk

Wioletta Folwarczna-Nowak Dyrektor ZSP w Trzciance

Marek Barabasz Prezes Tygodnika Nowego

Marian Giełczyk Prezes PBK TARCZA w Pile

Zbigniew Świder Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Pile

Jan Ficerman Prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Pile

Renata Białkowska Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile

Władysław Jabłoński Honorowy Starszy CRR w Pile

Łucja Rusiecka i Franciszek Rzywucki Honorowi członkowie CRR w Pile

media , rzemieślnicy naszego Cechu i sympatycy pilskiego Cechu.

W swoim przemówieniu Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pile wyraził wdzięczność i szacunek Nauczycielom-Mistrzom, za codzienną pracę , poświęcenie i serce wkładane w wychowanie młodych pokoleń. Dziękował wszystkim bez względu na to, czego uczą. Każda dziedzina nauki jest równie ważna w rozwoju młodego człowieka – potrzebny jest i ślusarz, i kucharz, fryzjer, piekarz, tapicer. Wszyscy.

Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i dyplomów.

Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie na wniosek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Pile – przyznał Srebrną Odznakę „za szkolenie uczniów w rzemiośle” dla Pana Krzysztofa Mańczaka – Diesel-Serwis s.c. Piła

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu na wniosek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Pile – wyróżniła Pana Franciszka Miedzińskiego współwłaściciela firmy CHRUPEK PPHU Sp.J. w Złotowie – za operatywność i dynamiczny rozwój firmy – najwyższym odznaczeniem Izby:

KORDZIK-iem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej .

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu na wniosek Cechu Rzemiosł Różnych w Pile – przyznała wyróżnienia „za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego”.

Za zaangażowanie i promowanie środowiska rzemieślniczego Złotą odznakę „za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” otrzymali:

Piotr Nawrocki Usługowy Zakład Mechaniki Pojazdowej w Wyrzysku

Krzysztof Skibowski Przedsiębiorstwo Instalacyjne w Łobżenicy

Srebrną odznakę „za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” otrzymali:

Bożena Makulska PHU MAKULSKI w Pile

Eligiusz Komarowski Starosta Pilski

Jan Ficerman Prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Pile

Marian Giełczyk PBK TARCZA w Pile

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Pile przyznał Dyplom z medalem dla:

Senatora Henryka Stokłosy właściciela zakładów FARMUTIL HS w Śmiłowie – jest to podziękowanie za dotychczasową współpracę z pilskim Cechem, życzliwy gest, wsparcie finansowe i rzeczowe. Cieszymy się, że to właśnie w jednym z naszych rzemieślników mamy sojusznika popierającego nasz kierunek działania i wspierającego nas w pracy. Życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. W imieniu Senatora Henryka Stokłosy medal odebrał Pan Marek Barabasz.

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Pile przyznał Dyplom Jubileuszowy za długoletnie prowadzenie działalności gospodarczej Pani Bogumile Malinowskiej – w tym roku Pani Bogumiła obchodzi 20-lecie pracy w zawodzie fryzjer.

Podziękowania za udział w IX Subregionalnych Targach Pracy otrzymał :

Pan Stanisław Mazur Firma Budowlana w Pile

Na zakończenie Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pile podziękował wszystkim za przybycie, pogratulował odznaczonym i życzył wszystkim dalszych sukcesów w pracy.

Po części oficjalnej odbył się poczęstunek. Sponsorem pysznych ciast byli Sabina i Grzegorz Kurzajczyk z FPH „RARYTAS” w Pile.