PASOWANIE NA UCZNIA CECHOWEGO 23.11.2018

PASOWANIE NA UCZNIA CECHOWEGO 23.11.2018r.

23.11.2018r. jak co roku w naszym Cechu Rzemiosł Różnych w Pile odbyło się pasowanie na ucznia cechowego. Na Sali Tradycji zebrali się wraz ze swoimi wychowawcami uczniowie Zespołu Szkół Technicznych,Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile. W uroczystości udział wzięli :

Eligiusz Komarowski Starosta Pilski

Sebastian Dzikowski Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Piły

Karol Pufal Vice Prezes WIR , Starszy CRR Złotów

Tomasz Wika Dyrektor WIR Poznań

Katarzyna Jeleń Pełnomocnik WIR w Pile

Jacek Sikorski Dyrektor ZST w Pile

Hanna Ciesielska Wicedyrektor ZST w Pile

Anna Winkler Kierownik Szkolenia Praktycznego w ZS Budowlanych w Pile

Arkadiusz Jeż Dyrektor ZSB w Pile

Józef Felcyn Z-ca Dyrektora ZS przy Teatralnej w Pile

Arno Gisse Pilskie Bractwo Kurkowe „TARCZA” w Pile

Jan Ficerman Prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP

Anna Sokołowska CE i PM w Pile

oraz

Seniorzy Cechu Rzemiosł Różnych: Władysław Jabłoński Honorowy Starszy CRR w Pile, Julian Pauszek i Franciszek Rzywucki – Honorowi członkowie CRR w Pile oraz nauczyciele i wychowawcy klas.

Zgodnie z ceremoniałem uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na Sztandar Cechu Rzemiosł Różnych. Poczet sztandarowy został wystawiony przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile w składzie: Nikola Stochaj, Julia Ciesielska i Jakub Lewandowski.

Przysięgę na Sztandar składali: Łukasz Siekiera, Nikodem Najda, Olga Celebańska i Andrzej Mostaller.

Pasowani uczniowie wg zawodów:

ZST – mechanik pojazdów samochodowych 20 uczniów

ZS przy Teatralnej – fryzjer 28 uczniów; lakiernik 5 uczniów

ZSB – elektryk 8 uczniów; stolarz 7 uczniów; murarz-tynkarz 4 uczniów; monter

sieci i instalacji sanitarnych 11 uczniów; monter zabudowy i robót wykończeniowych

w budownictwie 5 uczniów, drukarz 1 uczeń

Po ślubowaniu każdy z uczniów został pasowany przez Starszego Cechu buzdyganem i otrzymał świadectwo pasowania z tekstem przysięgi.

Starszy Cechu życzył wszystkim uczniom dobrych wyników w nauce, pomyślnego zdania egzaminu czeladniczego i kontynuowania tradycji w rzemiośle.

Po części oficjalnej odbył się poczęstunek dla wszystkich gości. Sponsorem pysznych ciast był Pan Franciszek Miedziński właściciel „CHRUPEK” PPHU Sp.j. F.P.T. Miedzińscy w Złotowie.

30.11.2018r. podobna uroczystość pasowania na ucznia cechowego odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku. Uroczystość przygotowała dyrektor CKZ i U Sylwia Jułga wspólnie z kierownikiem szkolenia praktycznego Dorotą Senkowską. Szkołę odwiedzili Starszy CRR w Pile Jan Janczewski i kierownik biura Cechu Iwona Żeleźniak.

Pasowanych było 16 uczniów w zawodach:

fryzjer 4 uczniów

mechanik pojazdów samochodowych 4 uczniów

kucharz 1 uczniów

cukiernik 2 uczniów

wędliniarz 1 uczeń

monter sieci i instalacji sanitarnych 1 uczeń

murarz-tynkarz 2 uczniów

piekarz 1 uczeń

Po uroczystości uczniowie samodzielnie przygotowali doskonałe wypieki i kanapki dla wszystkich gości.