WALNE ZGROMADZENIE 04.06.2019

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Cechu Rzemiosł Różnych w Pile – 04.06.2019r.

04 czerwca 2019 roku , w drugim terminie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Cechu Rzemiosł Różnych. Jednogłośnie wybrano Starszego Cechu na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Cechu.

Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Zenon Knapek.

Sprawozdanie z Sądu Cechowego odczytał Przewodniczący Daniel Balukiewicz.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz plan finansowo-gospodarczy na 2019 rok przedstawił Pan Grzegorz Wolny prowadzący księgowość Cechu.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków- Pana Tadeusza Dziekana – Uchwał : w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Cechu za 2018r.

jednogłośnie je podjęto.

Następnym punktem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Z rąk Wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Karola Pufala w Poznaniu:

„KORDZIK” WIR otrzymała:

Urszula Kwiatkowska Podstarsza CRR w Pile

Złotą odznaką „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wyróżniła :

Bogumiłę Malinowską Salon Fryzjerski „U BODZI”

Tadeusza Sobosa PHU SOBOS w Pile

Stanisława Mazura Firma Budowlana w Pile

Srebrną odznaką „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wyróżniła :

Annę Borysewicz Salon Fryzjerski w Pile

Dyplomy jubileuszowe za prowadzenie zakładu otrzymali:

Bogdan Ciszewski Usługi Kominiarskie w Chodzieży – 30 lat

Marcin Mrotek Zakład Mechaniki Pojazdowej w Wyrzysku – 20 lat

Po podziękowaniach i gratulacjach od Starszego Cechu wszyscy udali się na poczęstunek.