OSTATNIE POŻEGNANIE FRANCISZKA RZYWUCKIEGO

Dnia 4 maja 2022 roku odbył się pogrzeb naszego zasłużonego Rzemieślnika – Honorowego Członka Cechu Rzemiosł Różnych w Pile

FRANCISZKA RZYWUCKIEGO.

W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła Starszyzna Cechowa:

Stanisław Smoguła Starszy Cechu

Urszula Kwiatkowska Podstarsza Cechu

Daniel Balukiewicz Podstarszy Cechu

Poczet sztandarowy w osobach:

Radosław Chwiesiukowicz

Józef Zalewski

Adam Luboński

oraz pracownicy biura Cechu: Iwona Żeleźniak i Alina Przybył.

Nie zabrakło też kolegów-rzemieślników, znajomych, przyjaciół.

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pile – Stanisław Smoguła pożegnał Naszego KOLEGĘ tymi oto słowami:

Czcigodna Rodzino, Najbliżsi, Rzemieślnicy, Znajomi, Sąsiedzi Franciszka

W Imieniu Braci Rzemieślniczej, żegnam i odprowadzam na miejsce wiecznego spoczynku naszego Kolegę Rzemieślnika FRANCISZKA RZYWUCKIEGOwyróżnionego tytułem Honorowego , Zasłużonego członka Cechu Rzemiosł Różnych w Pile.

Zakład mechaniki pojazdowej i blacharstwa samochodowego Franciszek otworzył w 1980r. Praca była jego pasją, a zakład drugim domem. Był Mistrzem szkolącym uczniów w zawodzie blacharz samochodowy. Miał z nimi bardzo dobry kontakt, służył im radą i pomocą.

Nie był mu obojętny los drugiego człowieka. Dowodem na to było podziękowanie jakie otrzymał od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za ufundowanie nagród dla laureatów Konkursu Chemicznego w 1997 roku , a w 2000 roku otrzymał podziękowanie od mieszkańców „MARKOTU” w Pile za pomoc w naprawie samochodów na rzecz matek z dziećmi.

W wolnych chwilach uprawiał sport wędkarski i był hodowcą gołębi pocztowych.

Wyróżniony:

przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu srebrną i złotą odznaką „za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego”

oraz srebrną odznaką „za szkolenie uczniów w rzemiośle”

Do końca czynny, interesował się działalnością Cechu, aktywnie uczestniczył w jego życiu .

Uśmiechnięty, towarzyski kolega, potrafił doradzić, wysłuchać innych. Można było na nim polegać.

Będzie nam Ciebie brakowało –

FRANCISZKU stoję tu dzisiaj nad Twoją Mogiłą w imieniu wszystkich Rzemieślników , Kolegów i Zgromadzonych na pilskim cmentarzu – Żegnam Ciebie.

Spoczywaj w pokoju.