Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków pilskiego Cechu

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków CRR w Pile

08.06.2022r.

8 czerwca 2022 roku , w drugim terminie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Cechu Rzemiosł Różnych. Jednogłośnie wybrano Starszego Cechu Pana Stanisława Smogułę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Cechu.

Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Pan Jerzy Witkowski.

Sprawozdanie z Sądu Cechowego odczytał członek Sądu Pan Józef Zalewski.

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok oraz plan finansowo-gospodarczy na 2022 rok przedstawił Pan Grzegorz Wolny prowadzący księgowość Cechu.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków- Pana Marcina Mrotka – Uchwał : w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Cechu za 2021r.

jednogłośnie je podjęto.

Następnym punktem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Z rąk Wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Pana Karola Pufala:

Złotą odznaką „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wyróżniła :

Pana Tomasza Grubicha Zakład Ślusarski w Wyrzysku

Srebrną odznaką „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wyróżniła :

Pana Mariusza Drożdża Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe WENTMAR w Pile

Pana Waldemara Romanowskiego PHU WALMAR w Pile

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Pile przyznał Dyplomy Jubileuszowe z medalem za długoletnie prowadzenie działalności gospodarczej. W tym roku

40 lat prowadzenia firmy obchodzi:

Pan Marian Madej Zakład Instalacji Sanitarnych, C.O. i Gazu w Pile

Pan Stanisław Pirch Pralnia „SONIA” w Pile

Pan Zbigniew Tomzik Zakład Elektryczny KIZMOT w Pile

Z okazji tak wspaniałego Jubileuszu życzymy Właścicielom niesłabnącego zapału, kolejnych udanych lat pracy, dalszego dynamicznego rozwoju , a także zdrowia i wszelkiej pomyślności.

30 lat prowadzenia firmy obchodzi:

Pan Stanisław Smoguła Firma ELZAS w Pile

Panowie Józef Zalewski, Wiesław Trębacki ELEKTREZAL s.c. Instalatorstwo Elektryczne w Pile

Właścicielom Firm – GRATULUJEMY !

Dziękujemy za rzetelną i uczciwą pracę. Życzymy dalszych sukcesów, realizacji wszelkich planów, zdrowia i pomyślności.

Po podziękowaniach i gratulacjach od Starszego Cechu wszyscy udali się na poczęstunek.