Dzień Nauczyciela-Mistrza 13.10.2022r.

DZIEŃ NAUCZYCIELA MISTRZA 13.10.2022r.

Dzień Edukacji Narodowej jest tym dniem w roku, kiedy głębiej zastanawiamy się nad rolą nauczyciela w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Jest to nie lada wysiłek.

Nauka w rzemiośle nie jest taka prosta, ale jest atrakcyjna. Warto stworzyć na rynku pracy takie warunki, żeby kończący naukę zostawali u nas i nie potrzebowali wyjeżdżać w poszukiwaniu pracy do sąsiadów.

Dzień Nauczyciela-Mistrza to wieloletnia tradycja w naszym Cechu. W tym roku wśród

zaproszonych gości byli:

– Arkadiusz Kubich Wicestarosta Pilski

– Maria Kubica Przewodnicząca Rady Miasta Piły

– Piotr Halama Dyrektor Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile

– Karina Mazurek Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Pile

– Ewa Krupka-Zaręba Dyrektor CWRKD i Z w Pile

– Kinga Bieńkowska Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile

– Katarzyna Jeleń-Wojciechowska Pełnomocnik WIR w Pile

– Władysław Jabłoński Honorowy Starszy CRR w Pile

– Jan Janczewski były Starszy CRR w Pile

oraz wielu naszych rzemieślników mistrzów-szkolących.

Uroczystość była też okazją do wręczenia odznaczeń. Na wniosek Cechu Rzemiosł Różnych w Pile – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu przyznała:

Złotą odznakę „za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” dla

Pani Anety Osendowskiej i Pana Tomasza Berenta pracowników Pralni „SONIA” Stanisław Pirch w Pile oraz

Srebrną odznakę „za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” dla Pana Pawła Barzykowskiego pracownika Pralni „SONIA” Stanisław Pirch w Pile.

GRATULUJEMY !

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pile Stanisław Smoguła wspomniał też o uroczystościach Święta Edukacji Narodowej organizowanych przez Powiat i Pana Starostę. Dzień ten był okazją do wręczenia nauczycielom nauki zawodu podziękowań i

przyznania wyróżnień. Na wniosek naszego Cechu w tym gronie znaleźli się:

Anna Borysewicz Salon Fryzjerski w Pile, mistrz w zawodzie fryzjer

– Mariusz Kleczka WI-BUD w Kijaszkowie, mistrz w zawodzie murarz-tynkarz oraz

mistrz w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

GRATULUJEMY!

Na zakończenie Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pile Stanisław Smoguła podziękował wszystkim za przybycie i złożył serdeczne życzenia cierpliwości, wytrwałości w pracy z młodym pokoleniem oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Oddzielne podziękowania złożył Panu Januszowi Dudkowi – właścicielowi Piekarni ROGALIK Wiesława i Janusz Dudek w Trzciance za pyszne ciasto na dzisiejszym spotkaniu.