Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków pilskiego Cechu w 2023 roku

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków CRR w Pile

14.06.2023r.

14 czerwca 2023 roku , w drugim terminie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Cechu Rzemiosł Różnych w Pile. Jednogłośnie wybrano Starszego Cechu Pana Stanisława Smogułę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Cechu.

Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Pan Jerzy Witkowski.

Sprawozdanie z Sądu Cechowego odczytał Przewodniczący Sądu Pan Janusz Dudek.

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok oraz plan finansowo-gospodarczy na 2023 rok przedstawił Pan Grzegorz Wolny prowadzący księgowość Cechu.

Po odczytaniu przez Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków- Panią Emilię Piechocką – Uchwał : w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2023r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Cechu za 2022r.

jednogłośnie je podjęto.

Następnym punktem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Z rąk Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Pile Stanisława Smoguły:

Złotą odznaką „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wyróżniła :

Panią Annę Łobocką Salon Fryzjerski „U ANI” w Pile

Pana Mariusza Kleczkę WI-BUD w Kijaszkowie

Pana Zenona Mantaja Zakład Instalacji Sanitarnych w Pile

Srebrną odznaką „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wyróżniła :

Pana Tomasza Muszyńskiego Zakład Instalacji Sanitarnych TOM-PIL w Pile

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Pile przyznał Dyplomy Jubileuszowe z medalem za długoletnie prowadzenie działalności gospodarczej. W tym roku

40 lat prowadzenia firmy obchodzi:

Państwo Grażyna i Grzegorz Durak Zakład Mechaniki Pojazdowej w Pile

30 lat prowadzenia firmy obchodzi:

Pani Bożena Makulska PHU MAKULSKI w Pile

Z okazji tak wspaniałego Jubileuszu życzymy Właścicielom niesłabnącego zapału, kolejnych udanych lat pracy, dalszego dynamicznego rozwoju , a także zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Właścicielom Firm – GRATULUJEMY !

Dziękujemy za rzetelną i uczciwą pracę. Życzymy dalszych sukcesów, realizacji wszelkich planów, zdrowia i pomyślności.

Po podziękowaniach i gratulacjach od Starszego Cechu wszyscy udali się na poczęstunek.