Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków CRR w Pile 11.06.2024r.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków CRR w Pile

11.06.2024r.

11 czerwca 2024 roku , w drugim terminie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Cechu Rzemiosł Różnych w Pile. Jednogłośnie wybrano Starszego Cechu Pana Stanisława Smogułę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Cechu.

Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Pan Jerzy Witkowski.

Sprawozdanie z Sądu Cechowego odczytał Członek Sądu Pan Józef Zalewski.

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok oraz plan finansowo-gospodarczy na 2024 rok przedstawiła Pani Beata Wolny prowadząca księgowość Cechu.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków- Pana Jacka Szpota – Uchwał : w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2024r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Cechu za 2023r.

jednogłośnie je podjęto.

Następnym punktem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego było wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

Na wniosek Cechu Rzemiosł Różnych w Pile , Uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego

Pan Stanisław Pirch – właściciel Pralni „SONIA” w Pile został wyróżniony :

PLATYNOWYM MEDALEM imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego wraz z ODZNAKĄ

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu – na wniosek CRR w Pile – przyznała złote i srebrne odznaki za „zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego”. Odznaki otrzymali zasłużeni, długoletni właściciele następujących zakładów:

Złotą Odznakę „za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” otrzymali:

Pani Barbara Giers Salon Fryzjerski „Atelier Piękna” w Wyrzysku

Pan Jacek Szpot PHU ELEKTRA w Pile

Srebrną Odznakę „za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” otrzymała:

Pani Agnieszka Ryś Salon Fryzjerski „Mistrzowie Grzebienia” w Pile

Dyplomy Jubileuszowe:

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Pile przyznał dyplomy jubileuszowe z medalem za długoletnie prowadzenie działalności gospodarczej. W tym roku:

40 lecie działalności zakładu obchodzą :

Państwo Danuta i Krzysztof Nowak Hurt-Deatal Art. Przemysłowe, Ogumienie i Wyroby Gumowe w Pile

30 lecie działalności obchodzi :

Pani Barbara Nalewajska Salon Fryzjerski „GRZEBYK” w Wyrzysku

Starszy Cechu Stanisław Smoguła życzył wszystkim wyróżnionym Rzemieślnikom i ich Współpracownikom niesłabnącego zapału i kolejnych udanych lat pracy, dalszego dynamicznego rozwoju.

Podziękował Rzemieślnikom za rzetelną i uczciwą pracę. Życzył dalszych sukcesów, realizacji wszelkich planów, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Po podziękowaniach i gratulacjach od Starszego Cechu wszyscy udali się na poczęstunek.