ZASŁUŻENI RZEMIEŚLNICY

ZAS?U?ENI RZEMIE?LNICY PILSKIEGO CECHU

  1. Zaranek Roman – prowadzi? Zak?ad Fotograficzny w Pile

  1. Kozi?ski Marian – prowadzi? Zak?ad Fryzjerski w Pile

  1. Pabich Dyonizy – prowadzi? Zak?ad Mechaniki Pojazdowej w Pile

  1. Kalinowski Leon – prowadzi? Zak?ad Lakierniczy w Pile

  1. Tokarski Stanis?aw – prowadzi? Zak?ad Stolarski w Pile

Phone Number Trace