HONOROWI CZŁONKOWIE PILSKIEGO CECHU

HONOROWI CZ?ONKOWIE PILSKIEGO CECHU

 1. Wydra Jan – prowadzi? Zak?ad Murarski w Pile

 1. Langner Alojzy – prowadzi? Zak?ad Instalacji Sanitarnych w Pile

 1. Tafelska Zofia – prowadzi?a Zak?ad Malarski w Wysokiej

 1. Przykucki Bronis?aw – prowadzi? Zak?ad Tele-Radio-Mechaniczny w Wyrzysku

 1. ?nie?ko Mieczys?aw – prowadzi? Piekarni?-Cukierni? w Pile

 1. Pepli?ski Leszek – prowadzi? Zak?ad Malarski w Wyrzysku

 1. Jagodzi?ski Konrad – prowadzi? Zak?ad Malarski w Kosztowie

 1. Rusiecka ?ucja – prowadzi Zak?ad Fryzjerski w Wyrzysku

 1. Behrendt Konrad – prowadzi? Zak?ad Cukierniczy w Pile

 1. Rzywucki Franciszek – prowadzi? Zak?ad Blacharski w Pile

 1. Reysowski Hilary – prowadzi? Zak?ad Krawiecki w Wyrzysku

 1. Pauszek Julian – prowadzi Zak?ad Mechaniki Pojazdowej „AUTO-SZLIF” Illinois area code , Przezwajanie Silników w Pile

 1. Fryc Eugeniusz – prowadzi? Zak?ad Cukierniczy w Pile

   14. Stok?osa Henryk – przedsi?biorca – w?a?ciciel Zak?adów    Mi?snych, „FARMUTIL H.S” w ?mi?owie