OPŁATA ZA SPORZĄDZENIE UMOWY O NAUKĘ

UCHWAŁA Nr 1/2018

Z posiedzenia Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Pile w dniu 04.04.2018r.

w sprawie: pobierania opłaty za sporządzenie Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – nauka zawodu – przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Pile w/w Uchwałą wprowadził od dnia 05.04.2018r. opłatę w wysokości 50,00 zł brutto (pięćdziesiąt złotych brutto) za sporządzenie 1 szt. Umowy o praktyczną naukę zawodu.

Za sporządzenie Umowy/Umów każdy Rzemieślnik otrzyma fakturę.