Struktura Cechu

Zarząd Cechu

Stanisław Smoguła – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych
Urszula Kwiatkowska – Podstarsza Cechu Rzemiosł Różnych
Daniel Balukiewicz – Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych
Zygmunt Śnieżko – Sekretarz
Marek Przybylski – Skarbnik
Adam Luboński – Członek
Andrzej Zaranek – Członek

Komisja Rewizyjna

Jerzy Witkowski – Przewodniczący
Tadeusz Dziekan – Członek
Bronisław Bilik – Członek

Sąd Cechowy

Janusz Dudek – Przewodniczący
Józef Zalewski – Członek
Franciszek Miedziński – Członek

Biuro Cechu

Iwona Żeleźniak – Kierownik Biura Cechu
Alina Przybył – Pracownik Biura