Struktura Cechu

Zarząd Cechu

Jan Janczewski – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych
Urszula Kwiatkowska – Podstarsza Cechu Rzemiosł Różnych
Marian Madej – Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych
Zygmunt Śnieżko – Sekretarz
Wojciech Tokarski – Skarbnik
Stanisław Pirch – Członek
Andrzej Zaranek – Członek

Komisja Rewizyjna

Zenon Knapek – Przewodniczący
Adam Luboński – Członek
Halina Honorata Liszkiewicz – Członek

Sąd Cechowy

Daniel Balukiewicz – Przewodniczący
Janusz Dudek – Członek
Franciszek Miedziński – Członek

Biuro Cechu

Iwona Żeleźniak – Kierownik Biura Cechu
Alina Przybył – Pracownik Biura
Dariusz Skwierawski – Konserwator