Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych w Pile

ul. Bydgoska 35
tel/fax 67 215 74 79

godziny urzędowania:
poniedziałek-czwartek 8.00 – 16.00

                                      piątek  8.00 – 15.00

e-mail: biuro@cechwpile.pl