Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych w Pile

ul. Bydgoska 35
tel/fax 67 215 74 79

Przyjmowanie interesantów:
od poniedziałku do piątku

w godzinach od  8.00  do  15.00

                                      

e-mail: biuro@cechwpile.pl