Historia Cechu

Trochę o historii rzemiosła w Pile…

Początki rzemiosła w Pile sięgają do czasów średniowiecza, kiedy to jego dynamiczny rozwój zapoczątkowało nadanie miastu praw magdeburskich.

W owym czasie własne, oddzielne cechy posiadali szewcy, krawcy, piekarze i sukiennicy.

Potwierdzeniem są zachowane do dziś dokumenty, takie jak: przywilej króla Jana III Sobieskiego z 1676 roku dla pilskiego cechu sukienników czy przywilej króla Augusta II potwierdzający nadanie praw cechowi piwowarów.

W miarę jak rozwijało się miasto, przybywało rzemieślników różnych specjalności, a szczyt rozwoju rzemiosła pilskiego przypadł na pierwszą połowę XVII wieku. W tym czasie Piła ma swój browar i słodownię, bujnie rozwija się sukiennictwo.

XVIII wiek to początek trudności, jakie w dalszej historii będą miały wpływ na rozwój rzemiosła na terenie Piły, a powodem są działania wojenne obejmujące ten teren: przemarsze wojsk, pożary i inne klęski. I rozbiór Polski to szczególne zmiany, włączenie tych terenów w granice Prus i realizacja planu germanizacji zagarniętych ziem sprawia, że polscy-pilscy rzemieślnicy zostają pozbawieni wcześniejszych uprawnień, co hamuje rozwój jednych branż rzemiosła, jednocześnie paradoksalnie potęgując rozwój innych: bujnie rozwija się garbarstwo, produkcja wyrobów tytoniowych czy koronkarstwo – z czego to ostanie staje się specjalnością Piły, czyniąc z niej ewenement na skalę całej Wielkopolski.

Traktat Wersalski przynosi rozczarowanie – Piła znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej, co sprawia masowe wyjazdy rzemieślników na teren Polski. Dopiero utworzenie konsulatu w 1922 r. w Pile ożywia nieco rozwój rzemiosła. 14 lutego 1945 r. – rozpoczął czas podnoszenia się z ruin, także dla rzemiosła pilskiego. Niemałą rolę odegrali rzemieślnicy zrzeszeni w cechach piekarzy i rzeźników, którzy pielęgnowali tradycje i zwyczaje, czego dowodem są zachowane sztandary.

Czasy powojennej odbudowy

1946 rok upływa dla Cechu pod znakiem przeprowadzek i ciągłych zmian miejsca swojej siedziby. Budynek dawnego przedszkola przy ul Bydgoskiej zaadaptowany samodzielnie przez rzemieślników zmuszeni są szybko oddać władzom, a do obiektu przy ul. Okrzei (obecnie Przychodnia Rejonowa) nie mają szczęścia.

Tymczasowe biuro Cechu stanowi wtedy mieszkanie prywatne jednego z członków zarządu.

W 1953 roku kończy działalność istniejący od lat powojennych Powiatowy Związek Cechów zrzeszający cechy branżowe z Piły i miast ościennych przekształcając się w Cech Rzemiosł Różnych.

Pierwszym Starszym Cechu rzemiosł Różnych w Pile został Wojciech Linde. W 1928 roku otworzył w Rzadkowie zakład krawiecki, później w Pile przy ul. Buczka 58.  Był dobrym i cenionym fachowcem, wyszkolił wielu uczniów, którzy zakończyli naukę dyplomem czeladniczym. W 1996 roku za całokształt działalności rzemieślniczej został uhonorowany Medalem im. ks. Stanisława Staszica. Szacowny jubilat (91 lat) odebrał medal z rąk prezydenta Piły w swoim mieszkaniu w obecności rodziny i Starszego Cechu.

31.03.1957 roku Starszym Cechu został wybrany Edward Kęsik z Piły – bednarz. Starszym Cechu był do lipca 1958 roku. Biuro Cechu mieściło się przy ul. Bieruta 3 w Pile.

Do Piły przyjeżdżali rzemieślnicy z różnych stron kraju. Władysław Janicki otworzył zakład fotograficzny Foto-Lux. Po ojcu przejął firmę syn Ryszard.

55 lat działa na pilskim rynku firma FOTO-ZARANEK. Założona 11 marca 1948 roku przez Romana Zaranka, który wraz z żoną Henryką prowadził ją przez 40 lat. W 1988 roku firmę przekazali synowi Andrzejowi.  Zgromadzona w zakładzie fotograficzna dokumentacja zniszczeń wojennych i kolejnych etapów odbudowy i rozwoju miasta jest cennym źródłem informacji historycznej dla kolejnych pokoleń pilan. Rzemieślnik Roman Zaranek był pierwszym , który otrzymał tytuł honorowego mieszkańca Piły. 

 Zegarmistrzowska rodzina Jaroszewskich zamieszkiwała przy ul. Bieruta (obecnie 11 Listopada). Tradycje rodzinne kontynuował syn Kazimierz, który do 1993 roku prowadził zakład w budynku przy placu Powstańców Warszawy.

W 1945 roku Marian i Leon Kotliccy otworzyli wspólnie zakład wulkanizacyjny . Póżniej ich drogi się rozeszły – Marian Kotlicki prowadził zakład samodzielnie. Po ojcu Marianie firmę przejęli synowi, którzy prowadzą ją do dziś.

W 1945 roku piekarz Tadeusz Rożek ze swoim szwagrem otworzył zakład przy ul. Bydgoskiej 71 w Pile. Rok później Tadeusz Rożek przeniósł zakład do budynku przy ul. Mireckiego (obecna al. Powstańców Wlkp.). Zakład przejął syn Krystian. Prowadzi go do dziś.

Piekarz Marian Janczewski uruchomił zakład przy ul. Bieruta w Pile. Firmę przejął syn Jan.  W 2009 roku został wybrany na Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Pile.

W 1947 roku mistrz Józef Myszkowski otworzył zakład rzeźniczy przy ul. Poznańskiej w Pile.

W 1945 roku do Piły przyjechał Wincenty Pięta i jego córka Emilia, oboje z zawodu krawiec-czapnik. Mieszkali i prowadzili zakład przy ul. Piramowicza (obecna ul. Buczka).

Leon Wentowski, mieszkaniec Piły od 1945 roku, dwa lata później otworzył zakład malarski przy ul. Okółnej w Pile. Prowadził go ze swoim kolegą Skibińskim.

Jednymi z pierwszych cukierników-lodziarzy było małżeństwo Romualda i Jan Frycowie, którzy przyjechali do Piły w czerwcu 1947 roku.

Zakłady cukiernicze otworzyło także kilku innych rzemieślników. Jednym z nich był mistrz Śnieżko.

W 1948 roku swój zakład fryzjerski uruchomił Marian Koziński, zakład mieścił się w budynku przy ul. Bieruta 12 (obecnie 11 Listopada). Mistrz Koziński wyszkolił wielu uczniów, w tym także Urszulę Kwiatkowską, która pod koniec lat 80. przejęła zakład. Później Urszula Kwiatkowska przeniosła swoją firmę do lokalu przy ul. Bydgoskiej 22 w Pile.  Od 1997 roku do chwili obecnej – pełni funkcję Podstarszej Cechu Rzemiosł Różnych w Pile.

Stanisław Jabłoński otworzył zakład szklarski przy ul. Bieruta w Pile (obecnie 11 Listopada). Był dobrym fachowcem. Później zakład prowadził razem z synem. Obecnie firmę prowadzi jego wnuk Grzegorz Markiewicz.

W 1958 roku pojawił sie w Pile kolejny zakład wulkanizacyjny. Otworzył go przy ul. Ludowej Stefan Broniecki. Później przeniósł firmę na ul. Motylewską i rozszerzył usługi o produkcję i bieżnikowanie. Po latach zakład przejął jego syn Adam.

Pierwszy zakład kuśnierski w Pile powstał w 1961 roku. Otworzył go Wiktor Piorkowski, który przyjechał z Bydgoszczy. Od 1963 roku prowadził zakład razem z żoną. Pracowali do 1992 roku. Pełnił funkcję Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Pile w latach 1989 – 2009. Jest Honorowym Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Pile.

W 1958 roku Franciszek Nowak otworzył zakład garbarski. W 1951 roku F. Nowak, były żołnierz Armii Krajowej został aresztowany, bo naraził się władzy ludowej. Jako weteran AK był kilkakrotnie odznaczony medalami za udział w walkach o niepodległość. Firmę garbarską z budynku przy ul. Bydgoskiej przeniósł na ul. Kasprzaka. Materiały z rozbiórki budynku warsztatowego przekazał na budowę Domu Rzemiosła. Na ten cel przekazał również materiały z własnej inwestycji, pracował też na placu budowy Domu Rzemiosła.

W latach 70-tych Leon Kalinowski otworzył zakład lakiernictwa pojazdowego. Po przejściu na emeryturę przekazał go synowi Wiesławowi, który prowadzi zakład do dziś.

Firma pokoleniowa to zakład stolarski z Wyrzyska, który prowadzi Henryk Lach. Tradycje ojca kontynuuje syn Piotr.  Senior Henryk Lach wyszkolił wielu uczniów w swoim warsztacie. Przez wiele lat zasiadał w Komisji Egzaminacyjnej przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.

Marian Wełnic od 1963 roku prowadził zakład stolarski w Kaczorach. Później firmę przejął syn Zdzisław.

W Kaczorach członek Cechu Roman Ratka prowadzi zakład mechaniki pojazdowej. Szkoli wielu uczniów, firma cieszy się dobrą opinią.

W Kaczorach funkcjonuje też zakład fryzjerski Ewy Wojciechowskiej oraz piekarnia „Bochenek”.

Hilary Reysowski z Białośliwia będąc czeladnikiem otworzył zakład krawiecki. Był w zarządzie Cechu, który budował Dom Rzemiosła w Pile. Za pracę zawodową i samorządową otrzymał wyróżnienia i odznaczenia z Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego.

W Wyskoiej były i istnieją takie zakłady, z których Cech i mieszkańcy są dumni. Dziś są to takie firmy, jak Zakład Obróbki Drewna „ZODAN” Adama Nowaka, czy Mechanika Pojazdowa – Stacja Kontroli Pojazdów Jana Ramusiewicza.

Seniorzy z Wysokiej Zofia Tafelska i jej mąż mieli zakład malarski. Po śmierci męża pani Zofia sama dalej prowadziła firmę. Mimo sędziwego wieku brała udział w różnych spotkaniach cechowych, uczestniczyła w Pielgrzymce Rzemiosła Polskiego do Częstochowy.

Antoni Brukwicki prowadził w Wysokiej zakład szewski od 1947 roku do lipca 1998. Wyuczył wielu młodych ludzi. Chętnie udzielał się społecznie. Zmarł w wieku 71 lat.

Do Cechu w Pile należą również  rzemieślnicy z Wyrzyska i Osieka: Leszek Pepliński, Bronisław Przykucki, Roman Jagodziński, Ryszard Janowiak, Łucja Rusiecka i Roman Mrotek.

W 1958 roku na Walnym Zgromadzeniu Starszym Cechu został wybrany Józef Barciński – instalator c.o., wodno-kanalizacyjny i gazu.

Podstarszymi zostali:

Karol Drążkowski – ślusarz

Jan Tanalski – stolarz z Trzcianki

Za czasów Starszego Cechu Józefa Barcińskiego Cech otrzymał decyzję w sprawie planu realizacyjnego pod budowę Domu Rzemiosła w Pile.

Cech miał swoją siedzibę w budynku przy ul. Świerczeskiego (obecna Śródmiejska). W 1980 roku długoletni Starszy Cechu Józef Barciński z powodu choroby przekazał przewodniczenie Cechowi ówczesnemu Podstarszemu Cechu Lucjanowi Kniole.

Kierownikiem biura Cechu przez wszystkie poprzednie lata była Gabriela Tomalska.

W 1982 roku Starszym Cechu został wybrany Władysław Jabłoński – mechanik samochodowy.

W 1983 roku Walne Zgromadzenie wybrało na Starszego Cechu Stefna Bronieckiego – wulkanizatora. To właśnie on rozpoczął budowę Domu Rzemiosła w Pile. To dzięki jego zaangażowaniu i uporowi władze miejskie wyraziły zgodę na lokalizację budynku u zbiegu ul. Bydgoskiej i ul. Roosevelta oraz zaakceptowały ostateczną wersję projektu budowlanego.

Budowa Domu Rzemiosła w Pile mogła rozpocząć się dzięki wszystkim członkom i Zarządowi pilskiego Cechu. Skład Zarządu CRR w Pile, który w 1984 roku przystąpił do realizacji budowy Domu Rzemiosła:

Stefan Broniecki – Starszy Cechu, z Piły

Władysław Jabłoński – Podstarszy Cechu, z Piły

Leszek Pepliński – Podstarszy Cechu, z Wyrzyska

Wiktor Piorkowski – sekretarz, z Piły

Antoni Godzisz – skarbnik, z Piły

Bronisław Przykucki – członek Zarządu, z Wyrzyska

Hilary Reysowski – członek Zarządu, z Białośliwia

Stefan Pinkowski – członek Zarządu, z Piły

W czasie realizacji budowy Domu Rzemiosła w biurze Cechu pracowali: Marianna Klemińska – kierownik biura, Teresa Skrzypczyk – zastępca kierownika biura, Mieczysław Rudzik – główny księgowy, Teresa Repczyńska – księgowa oraz pracownicy Stefania Jaryst i Lidia Zawieja.

W 1983 roku w Cechu zarejestrowanych było ponad 900 zakładów rzemieślniczych. Była to wystarczająca rzesza członków, aby podjąć dzieło budowy Domu Rzemiosła.

Budowa trwała cztery lata. Stefan Broniecki był głównym inicjatorem i motorem budowy własnej siedziby rzemiosła pilskiego. Pełnił funkcję Starszego Cechu przez cały czas trwania budowy aż do pełnego sukcesu, którym było poświęcenie , a następnie uroczyste otwarcie Domu Rzemiosła w Pile w dniu 23 kwietnia 1988 roku. Za kadencji Starszego Cechu Stefana Bronieckiego wykonano nowy sztandar cechowy. Tak wielkie dzieło mogło być zrealizowane i zakończone głównie ze składek członków Cechu oraz zaciągnietej pożyczki – kredytu w Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Kredyt został spłacony przez rzemieślników. Niemniej ważna była także praca społeczna rzemieślników oraz ich pracowników na rzecz budowy Domu Rzemiosła. Bardzo duży wkład pracy mieli rzemieślnicy z Wyrzyska, którzy pomimo dużej odległości od Piły, nie odmawiali pomocy przy budowie. Z pomocą służył też obecny senator Henryk Stokłosa, udostępniając sprzęt i transport.  Do naszego Cechu należało wiele znanych osobistości nie będących rzemieślnikami. Wśród nich byli:

Henryk Stokłosa, który do dziś jest członkiem Cechu, Honorowym członkiem Cechu, który w krótkim czasie z małego zakładu stworzył dużą firmę „FARMUTIL”

Krzysztof Horodecki powstały w latach 80. Zakład Inżynierii i Ochrony Środowiska funkcjonuje do dziś pod nazwą „Ekolog”. Jest liderem polskiej ekologii.

Jerzy  Cerba właściciel firmy „Profil” działającej od 1982 roku, z niewielkiego zakładu przekształciła się w duże przedsiębiorstwo, które dało zatrudnienie wielu pilanom.

W Domu Rzemiosła znajdowały się usługowe zakłady rzemieślnicze, biuro Cechu Rzemiosł Różnych, biuro Pełnomocnika Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, kawiarnia i sala widowiskowa.

W czerwcu 1989 roku został wybrany na Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Pile Wiktor Piorkowski . Funkcję tą pełnił przez 20 lat, do 2009 roku. Obecnie jest Honorowym Starszym Cechu w Pile. Za czasów Pana Wiktora Cech powrócił do kontunuowania tradycji cechowych. Były to m.in. spotkania opłatkowe w Domu Rzemiosła. Przychodziło kilkadziesiąt osób. Spotkania organizuje się do dziś. Na ręce Wiktora Piorkowskiego wpłynęła w dniu 29 maja 2000 roku miła korespondencja – list od Ojca Świetego Jana Pawła II w podziękowaniu za przesłaną Kronikę Cechu oraz życzenia z okazji urodzin Papieża. Od 1989 roku Starszu Cechu Wiktor Piorkowski organizuje Pielgrzymkę Rzemiosła Polskiego do Częstochowy oraz Pielgrzymkę do Górki Klasztornej z okazji Dnia Rzemiosła oraz patrona ludzi pracy św. Józefa.

Dnia 4 marca 2000 roku Roman Zaranek  (FOTO-ZARANEK) , rzemieślnik pilskiego Cechu został pierwszym Honorowym Obywatelem Miasta Piły. Radni Miasta wyrazili tym wielki szacunek dla tradycji rzemieślniczych i roli rzemiosła w Pile oraz uznali zasługi dokumentalisty dziejów Grodu Staszica, jego mieszkańców i kształtowania rodzinnych tradycji zawodowych.

Pasowanie na czeladnika było ważnym wydarzeniem w historii Cechu. Pierwsza taka uroczystość odbyła się 19 grudnia 1996 roku w Sali Tradycji Cechu Rzemiosł Różnych w Pile. W ceremonii tej zawsze biorą udział liczni goście: prezydent Piły, pełnomocnik Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, dyrektorzy szkół zawodowych, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pile i Delegatury Kuratorium i Oświaty, dziennikarze z lokalnych i regionalnych mediów, obecni są zawsze mistrzowie szkolacy z różnych zawodów.  Wydawany przez CRR w Pile miesięcznik „Rzemieślnik Pilski” poświęcił temu wydarzeniu wiele miejsca. Cech wydał też dwie edycje Informatora Branżowego Rzemiosła Pilskiego.

Cech od lat współpracuje ze szkołami zawodowymi. Wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 w Pile organizuje dwa razy do roku kursy pedagogiczne i bhp – pierwszy taki kurs odbył sie w 1990 roku. W grudniu 1998 roku Cech otrzymał zgodę kuratora oświaty w Pile na działalność oświatową w formach kursów – kursy zawodowe i kwalifikacyjne dla osób prawnych i fizycznych, przyuczające do zawodu, pedagogiczne, kursy przekwalifikowania do innego zawodu. Z dniem 1 stycznia 1999 roku przy Cechu powstał Ośrodek Szkolenia Kursowego. Oznaczało to , że Cech może samodzielnie organizować kursy i szkolenia.

W latach 90. w Domu Rzemiosła w Pile odbywały się konkursy fryzjerskie, połączone z pokazem mody krawiecko-kuśnierskiej. Cieszyły się one dużą popularnością.

W styczniu 1999 roku w Piekarni Grzegorza Kurzajczyka w Pile odbył się pierwszy Szkolny Konkurs Piekarski. Jego organizatorem był Zespół Szkół Nr 2 w Pile i CRR w Pile. W latach następnych w Piekarni „RARYTAS” Grzegorza Kurzajczyka odbywały się kolejne edycje konkursu piekarzy i cukierników dla uczniów klas trzecich. Konkurs ten był zarazem pierwszym etapem do Ogólnopolskiego Konkursu Piekarniczego.

W latach 80. została nawiązana współpraca z rzemieślnikami niemieckimi. 21 września 1986 roku przebywała w Hombergu delegacja rzemieślników z pilskiego cechu. W jej składzie byli: Bronisław Cepka, organomistrz z Wronek, znakomity tłumacz języka niemieckiego, Julian Pauszek i Julian Wojnarowicz – mechanicy samochodowi z Piły oraz Henryk Górowski – poligraf z Piły.

21 maja 1997 roku pilski Cech gościł rzemieślników z Hombergu: kierownika biura i Starszego Cechu. Goscie zwiedzili kilka firm rzemieślniczych: zakład stolarski Wojciecha Tokarskiego, zakład stolarski Barańskich, zakłady samochodowe i piekarnię w Chodzieży. Delegację niemiecką przyjął wojewoda pilski. W 1998 roku odbyła się kolejna wizyta i rewizyta niemieckich i pilskich rzemieślników.

Od 1990 roku Cech bierze udział w Wielkopolskiej Wystawie Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiebiorstw w Pile, promując zakłady rzemieślnicze. Cech każdego roku ma swoje stoisko na wystawie. W roku 2000 Kapituła Konkursowa przyznała pierwsze miejsce zakładowi krawieckiemu „Diana” ze Złotowa. Wyróżnienia – Certyfikaty otrzymali: piekarnia „U Wandy” – Wanda Majchrzak z Piły i firma „Galton” z Piły.

Cech Rzemiosł Różnych w Pile otrzymał certyfikat w kategorii „samorząd”.

Na III Wielkopolskiej Wystawie Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która odbyła się w 2001 roku w Pile, Cech pilski zdobył kolejny sukces. Otrzymał pierwszą nagrodę i puchar za zrzeszanie wielu firm sektora mikroprzedsiębiorstw o bardzo dobrej i uznanej pozycji na rynku. Nagrodę wręczył poseł Adam Stanisław Szejnfeld.

W 2002 roku na IV Wielkopolskiej Wystawie Gospodarczej w Pile wyróżnienia-certyfikaty otrzymało trzech rzemieślników z pilskiego Cechu:  Adam Nowak firma „ZODAN” z Wysokiej, Stanisław Pirch z firmy Pralnia „SONIA” Stanisław Pirch w Pile oraz Danuta i Krzysztof Nowak z firmy oponiarskiej „Dębica” w Pile. W trakcie trwania wystawy odbyła się uroczystość 10-lecia Pilskiej Izby Gospodarczej. Dyplom uznania otrzymał Starszy Cechu Wiktor Piorkowski – za osobisty wkład i skuteczne działania sprzyjające rozwojowi gospodarczemu regionu. Dyplom i statuetkę odebrał z rąk prezesa Pilskiej Izby Gospodarczej Krzysztofa Horodeckiego.

7 stycznia 2002 roku po raz pierwszy w historii Cechu kilka zakładów rzemieślniczych otrzymało certyfikaty Państwowej Inspekcji Pracy. Wśród nich znaleźli się: Wojciech Tokarski – firma „Meble Tokarski”, Grzegorz i Grażyna Durak – Zakład Mechaniki Pojazdowej oraz Ireneusz Kopaczyk – firma „Auto Serwis”. Warto dodać, że w całej Polsce certyfikaty przyznano tylko 53 firmom.

Co roku Starszyzna Cechowa i kierownicy biur spotykają się w poszczególnych Cechach, aby wymienić się doświadczeniami i omówić co można ulepszyć dla dobra członków Cechu. Przedstawiciele pilskiego Cechu uczestniczą też w spotkanich w Starostwie Powiatowym w Pile. W sesjach Rady Miejskiej bierze udział Starszy Cechu Wiktor Piorkowski. Z Powiatowym Urzędem Pracy ściśle współpracuje kierownik biura Cechu Teresa Skrzypczyk. Ona też towarzyszy Starszemu Cechu na spotkanich z rodzicami i uczniami w szkołach zawodowych. Pracownicy Cechu na bieżąco załatwiają różne sprawy rzemieślników. Pomagają w załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta czy Starostwie Powiatowym.

Bardzo ważnym wydarzeniem w historii Cechu było zrealizowanie filmu pt. „Rzemiosło pilskie wczoraj i dziś”. Dokument ten stworzyli: Marek Pluciński – szef produkcji , Grzegorz Ćwikła – scenarzysta, Tomasz Pluciński – zdjęcia i montaż, Maria Leciej i Marek Fijałkowski – konsultanci historyczni oraz Wiktor Piorkowski, który współpracował przy realizacji tego obrazu. Premiera filmu odbyła się w Dniu Nauczyciela-Mistrza  14 października 2002r.  w Domu Rzemiosła. Kolejny pokaz filmu odbył się 15.11.2002r. w Muzeum Okręgowym w Pile. Wśród publiczności byli rzemieślnicy – bohaterowie filmu oraz zaproszeni goście poseł Adam Szejnfeld, prezydent Piły Zbigniew Kosmatka, przedstawiciel senatora Henryka Stokłosy – Andrzej Krojec, dyrektor pilskiej Delegatury Kuratorium Oświaty Bożena Stankiewicz, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile Marian Barełkowski, dyrektorzy szkół zawodowych.

Z okazji Dnia Nauczyciela-Mistrza, 14 pażdziernika 2002 roku, w Cechu Rzemiosł Różnych w Pile odbyła się niezwykła uroczystość. Po raz pierwszy w historii Cechu pięciu rzemieślnikom z Piły, a także z innych miejscowości powiatu pilskiego , wręczono  Certyfikaty Cechowe gwarantujące jakość, dobre zarządzanie i rzetelność zakładu rzemieślniczego. Otrzymali je:

Certyfikat Cechowy nr 001  Marian Madej z Piły

Certyfikat Cechowy nr 002  Henryk Górowski z Piły

Certyfikat Cechowy nr 003  Adam Nowak z Wysokiej

Certyfikat Cechowy nr 004  Krzysztof Mrotek z Gromadna

Certyfikat Cechowy nr 005  Stanisław Pirch z Piły

8 czerwca 2003 roku przypada jubileusz 50-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Pile.

W uroczystości wzięli udział rzemieślnicy, sympatycy rzemiosła, władze miasta Piły, sąsiednie Cechy, poczty sztandarowe rzemieślników i starszyzny. Uczestnicy wyruszyli sprzed Domu Rzemiosła na mszę św. w intencji rzemieślników w kościele pw św. Antoniego w Pile. Po mszy wszyscy udali się do Muzeum Okręgowego , a następnie pod pomnik ks. Stanisława Staszica . Tam odegrano „Rotę” i złożono wiązanki kwiatów. Kolejnym punktem programu było uroczyste spotkanie i poczęstunek w Domu Rzemiosła . Na ręce Starszego Cechu Wiktora Piorkowskiego gratulacje złożyli: Prezes Jerzy Bartnik, Wiceprezes Karol Pufal, Dyrektor Tomasz Wika Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, rzemiosło ziemi wągrowieckiej, Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie, Czarnkowie i Chodzieży, Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły – Maria Bochan, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Stefan Mikołajczak.

13.09.2003r.  DYPLOM  dla Cechu Rzemiosł Różnych w Pile za zajęcie VIII miejsca w III Wielkopolskich Spławikowych Zawodach Wędkarskich.

2004 r.  Cech Rzemiosł Różnych bierze czynny udział w Wielkopolskiej Wystawie Gospodarczej.

6 kwietnia 2006 roku Cech Rzemiosł Różnych w Pile został uhonorowany pamiątkową statuetką jako szczególnie hojny darczyńca popierający budowę krzyża i pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Pile. Uroczystość odbyła się w sali kameralnej Pilskiego Domu Kultury przy placu Staszica 1 w Pile.

maj 2006 rok  – podczas VI Wielkopolskiej Wystawie Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw Cech Rzemiosł Różnych w Pile otrzymał statuetkę w kategorii „SAMORZĄDY „ za całokształt działalności promocyjnej i wspierającej rzemiosło pilskie.

Również w 2006 roku odbył się konkurs piekarski w Trzciance. W Piekarni Ciastkarni „ROGALIK” Wiesławy i Janusza Dudek spotkali się uczniowie prezentując swoje umiejętności w zawodzie. Przybyli ze swoimi mistrzami, obecny był również Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pile Wiktor Piorkowski .

Przez kolejne lata Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pile Wiktor Piorkowski pielęgnuje tradycje rzemieślnicze.  Co roku odbywa się Dzień Rzemiosła, Pielgrzymka Rzemieślników do Górki Klasztornej i Częstochowy, Dzień Nauczyciela Mistrza, Opłatek Cechowy. Członkowie Cechu aktywnie uczestniczą w uroczystościach państwowych. Zarząd Cechu i poczet sztandarowy zawsze jest widoczny na uroczystościach  upamiętniających kolejne rocznice państwa Polskiego. Członkowie Cechu są zaangażowani w życie szkół zawodowych na terenie Piły, Wyrzyska i Trzcianki.  Cech sponsoruje nagrody na konkurs fryzjerski w Złotowie czy piekarski w Trzciance.

15.06.2009 roku podczas Walnego Zgromadzenia Cechu Rzemiosł Różnych w Pile wybrano władze na kolejną kadencję. Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Pile został Jan Janczewski. Poprzedni Starszy Cechu Wiktor Piorkowski (funkcję Starszego pełnił przez ostatnie 20 lat) 1 lipca 2009 roku oficjalnie przekazał władzę swojemu następcy. To był podniosły moment. Toga, łańcuch i buzdygan Starszego Cechu trafiły do Jana Janczewskiego. Jemu przekazano też sztandar Cechu. 

Wiktor Piorkowski za swoje osiągnięcia został uhonorowany tytułem i odznaką Honorowego Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Pile. Od swojego następcy otrzymał pamiątkowy ryngraf.

Jan Janczewski kontynuuje dzieło swojego poprzednika . Stara się wspierać i pokazywać pracę naszych rzemieślników i mistrzów szkolących. Na Walnym Zgromadzeniu w 2010 roku za długoletnią działalność gospodarczą Marian Madej został uhonorowany „Kordzikiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej” .

A 26.10.2010 roku członek Cechu Rzemiosł Różnych w Pile  Stanisław Pirch – właściciel Pralni „SONIA” Stanisław Pirch w Pile został Laureatem Certyfikatu „Wielkopolska Jakość”.  Nagrodę odebrał na sesji Rady Miasta z rąk prezesa Unii Wielkopolski Pawła L. Klepki.  Podczas obchodów Dnia Nauczyciela Mistrza 17 pażdziernika 2011 roku Pan Stanisław Pirch otrzymał „Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej” z rąk Prezesa WIR Karola Pufala.

2 listopada 2011 roku Starszy Cechu Jan Janczewski został powołany w skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Pile.

W kolejnym roku 2012, podczas Walnego Zebrania, za zasługi, rzetelność i długoletnią pracę „Kordzikiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej” uhonorowano kolejnego naszego rzemieślnika Pana Władysława Jabłońskiego – Opel Jabłoński w Pile. 

A w czasie obchodów Dnia Nauczyciela Mistrza – 12.10.2012r. pożegnano przechodzącą na emeryturę kierownik biura Cechu Rzemiosł Różnych w Pile – Panią Teresę Skrzypczyk. Za długoletnią pracę otrzymała pamiątkowy ryngraf i nagrodę rzeczową.

Iwona Żeleźniak – długoletni pracownik biura Cechu, została kierownikiem  Cechu Rzemiosł Różnych w Pile.

Kolejny rok w pilskim Cechu to kolejne spotkania, imprezy, jubileusze, mitingi, rocznice, wyróżnienia.  Idąc śladem otrzymanych zaproszeń od nowego 2013 roku należy wspomnieć o:

  • spotkaniu kolędowo-noworocznym w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej -27.01.2013r.
  • zaproszeniu na Galę Lidera Sukcesu – 01.02.2013r.
  • zaproszeniu na bal Bractwa Kurkowego „TARCZA” -09.02.2013r.
  • uroczystości obchodów 68. Rocznicy Powrotu Piły do Macierzy – 14.02.2013r.
  • Rzemieślniczych Zawodach Przyszłości zorganizowanych przez CRR w Pile przy udziale Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP – 22.02.2013r.
  • zaproszeniu Starszego Cechu Jana Janczewskiego na uroczystą sesję Rady Miasta z okazji 500-lecia miasta – 04.03.2013r.
  • zaproszeniu do Muzeum Okręgowego w Pile na wystawę czasową pokazującą historię Piły – 07.03.2013r.
  • spotkaniu na Sali Tradycji pań ( żony członków Cechu, honorowych Starszych Cechu, właścicielek i pracownic  wynajmujących lokale biurowe w CRR)  z okazji Dnia Kobiet – 08.03.2013r.
  • firmie ZODAN  Adama Nowaka z Wysokiej, członka CRR w Pile, która została laureatem konkursu HIT 2012 za ofertę „Ciepłe, zdrowe i oszczędne” obejmującą przyjazne dla środowiska naturalnego, energooszczędne domy drewniane o atrakcyjnej architekturze – marzec 2013r.
  • kolejnej rocznicy zbrodni katyńskiej i rocznicy katastrofy smoleńskiej – 10.04.2013r.  W uroczystości bierze udział Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych wraz z pocztem sztandarowym.
  • spotkaniu w siedzibie pilskiego Cechu – Samorządu Rzemiosła Regionu Północnej Wielkopolski z Prezesem Rzemiosła Polskiego Jerzym Bartnikiem – 19.04.2013r.
  • Dniu Rzemiosła . Podczas tej  uroczystości specjalne podziękowania za promocję i propagowanie naszego regionu otrzymali:  Wiesława i Janusz Dudek – Piekarnia „ROGALIK” Trzcianka (HIT RUBINOWY 2012),  Stanisław Pirch Pralnia „SONIA”  Stanisław Pirch Piła (HIT RUBINOWY 2012) i Adam Nowak „ZODAN” Wysoka (HIT KRYSZTAŁOWY 2012) – kwiecień 2013r.
  • uroczystości obchodów 222. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 03.05.2013r.
  • uroczystości obchodów 68. rocznicy Dnia Zwycięstwa – 08.05.2013r.
  • Turnieju Strzeleckim organizowanym przez Bractwo Kurkowe „TARCZA” w Pile – 11.05.2013r.
  • X Powiatowym Dniu Godności Osoby Niepełnosprawnej pod patronatem Starosty Pilskiego Mirosława Mantaja – Ujście 17.05.2013r.
  • uroczystej Mszy Św. z okazji 500-lecia Miasta Piły – 18.05.2013r.
  • Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym – 03.06.2013r.  Ponownie Starszym Cechu został wybrany na kolejną czteroletnią kadencję Jan Janczewski . Zarząd Cechu pozostał w identycznym składzie jak dotychczas czyli: Urszula Kwiatkowska – Podstarsza, Marian Madej – Podstarszy, Wojciech Tokarski – Skarbnik, Jerzy Witkowski – Sekretarz, Członkowie: Stanisław Pirch i Andrzej Zaranek. Komisję Rewizyjną wybrano w składzie: Przewodniczący – Zenon Knapek, Członkowie – Jacek Kwaśniewski i Ryszard Janowiak. Sąd Cechowy w składzie: Przewodniczący – Daniel Balukiewicz, Członkowie – Janusz Dudek i Adam Luboński.  Podczas Walnego „Kordzikiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej” uhonorowano Daniela Balukiewicza właściciela FOTO-DANIEL w Pile.
  • kolejnych warsztatach piekarniczych organizowanych przy udziale Wiesławy i Janusza Dudek właścicieli Piekarni „ROGALIK” z Trzcianki oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Sienkiewicza w Trzciance.  Warsztaty cieszą się dużym powodzeniem wśród uczniów, są doskonałą okazją do zaprezentowania przez uczniów swoich zdobytych umiejętności wytwarzania pieczywa – 08.06.2013r.
  • zakończeniu roku szkolnego zaprzyjaźnionych szkół zawodowych w Pile, Trzciance i Wyrzysku – 15.06.2013r.
  • pielgrzymce Rzemiosła Polskiego na Jasą Górę – 30.06.2013r. Na Jasnej Górze Mistrz Rzemiosła Janusz Dudek Piekarnia „ROGALIK” został uhonorowany zaszczytnym wyróżnieniem za kultywowanie tradycji rzemieślniczych poprzez nauczanie zawodu.
  • uroczystych obchodach 93 rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego – 14.08.2013r.
  • rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – 01.09.2013r.
  • powiatowej inauguracji roku szkolnego 2013/2014 w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji Plac Staszica 1 – 02.09.2013r.
  • rocznicy napaści ZSRR na Polskę – 17.09.2013r.
  • uroczystym odsłonięciu Tablicy upamiętniającej bazowanie Polskiego Lotnictwa Wojskowego w Pile – 03.10.2013r.
  • 50-leciu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile. W uroczystości uczestniczyła delegacja CRR w Pile wraz z rzemieślnikami- mistrzami szkolącymi w zawodach stolarz, elektryk, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Na wniosek Cechu w Pile Zarząd Rzemiosła Polskiego, z okazji Jubileuszu  nadał nowemu sztandarowi szkoły Honorową Odznakę Rzemiosła Polskiego, którą wpiął w sztandar Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Pan Karol Pufal – 03.10.2013r.
  • 60-leciu uroczystości Jubileuszowych Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży. Pilski Cech reprezentowała Starszyzna Cechowa oraz delegacja ze sztandarem – 05.10.2013r.
  • kolejnej edycji konkursu „Senior Północnej Wielkopolski”. Seniorem Roku Północnej Wielkopolski został Franciszek Miedziński, członek pilskiego Cechu, właściciel Piekarni „CHRUPEK” ze Złotowa. Wyróżnienie wręczył Jubilatowi Tomasz Bugajski członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Mirosław Mantaj Starosta Pilski. Na tym spotkaniu wpisem do księgi Seniorzy Północnej Wielkopolski wyróżniony został członek Cechu Rzemiosł Różnych w Pile kominiarz Bogdan Ciszewski – 11.10.2013r.
  • inauguracji roku akademickiego 2013/2014 Studentów Wyższej szkoły Biznesu – 12.10.2013r.
  • uroczystości Dnia Nauczyciela – Mistrza – 18.10.2013r. Uroczystość ta, podobnie do innych uroczystości cechowych, jest okazją do uhonorowania zasłużonych rzemieślników honorową odznaką rzemiosła, srebrną i złotą odznaką „za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” wręczenia wyróżnień, dyplomów jubileuszowych, certyfikatów, podziękowań za pomoc w przygotowaniu Targów Pracy
  • 95. rocznicy Odzyskania Niepodległości – 10-11.11.2013r. W uroczystej mszy św. bierze udział Starszyzna Cechowa i poczet sztandarowy . Następnie składają wiązankę kwiatów pod pomnikiem na Placu Zwycięstwa
  • spotkaniu na Sali Tradycji w Pilskim Cechu z okazji Święta Niepodległości i św. Marcina. W spotkaniu bierą udział rzemieślnicy, seniorzy, władze miasta, współpracownicy i firmy, które wynajmują powierzchnie biurowe i usługowe w naszym Cechu. Wszyscy zaproszeni degustują Rogale  Marcińskie – 12.11.2013r.
  • kolejnym turnieju strzeleckim Bractwa Kurkowego „TARCZA” o godność Króla Niepodległościowego – 16.11.2013r.
  • pasowaniu na Ucznia Cechowego – 18 i 19.11.2013r.  Uczniowie szkół ZSP Nr 1, ZSP Nr2 i ZSP Nr 3 w Pile, ZSP z Trzcianki oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku  złożyli ślubowanie na sztandar Cechu Rzemiosł Różnych. Ślubowanie przyjęła Starszyzna Cechowa. Po ślubowaniu każdy z uczniów został pasowany przez Starszego Cechu buzdyganem na ucznia cechowego i otrzymał świadectwo pasowania z tekstem przysięgi.
  • zaproszeniu na uroczyste posiedzenie Rady Osiedla Podlasie z okazji 30-lecia istnienia samorządności na osiedlu – 21.11.2013r.
  • uroczystości związanej z Powiatowym Dniem pracownika Socjalnego – 04.12.2013r.
  • uroczystości uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego w 32 rocznicę jego wprowadzenia – 13.12.2013r.  Delegacja Cechu Rzemiosł Różnych wraz z pocztem sztandarowym.
  • spotkaniu opłatkowym w Centrum Charytatywno – Opiekuńczym Caritas w Pile – 17.12.2013r.
  • wieczerzy wigilijnej członków Cechu Rzemiosł Różnych w Pile – 19.12.2013r. W miłej i sympatycznej atmosferze spotykają się rzemieślnicy, seniorzy, władze miasta, sympatycy Cechu. Zgodnie z tradycją jest czytanie Ewangelii, wspólna modlitwa, łamanie się opłatkiem. Stoły są suto zastawione potrawami wigilijnymi, w tle cichutko rozbrzmiewają kolędy.
 • uroczystości uczczenia pamięci ofiar i uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1019 w 95 rocznicę jego wybuchu. Delegacja Cechu Rzemiosł Różnych wraz z pocztem sztandarowym – 30.12.2013r.

Decyzją Zarządu Powiatu w Pile z dnia 31.12.2013 roku Cech Rzemiosł Różnych w Pile otrzymał nominację do tytułu LIDER  SUKCESU 2013  w kategorii edukacja i nauka.

Z kolei Statuetkę Lider Sukcesu 2013 w kategorii zdrowie i pomoc społeczna otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej –  jej przedstawiciel Jan Ramusiewicz to rzemieślnik zrzeszony w pilskim Cechu, właściciel PHU Stacja Kontroli Pojazdów w Wysokiej.

Kolejne lata również obfitują w wiele doniosłych wydarzeń i uroczystości. Rzemieślnicy pilskiego Cechu są dostrzegani za swoją dobrą i solidną pracę.

KLUB  SEVEN   OTWARTY!    08.02.2014r. ruszyła pilska dyskoteka. Klub Swven to nowy,  główny dzierżawca Cechu Rzemiosł Różnych.

23 lutego 2014r. w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się gala ogłoszenia wyników Konkursu Wielkopolski Gospodarczo-Samorządowy HIT’2013. Cenne nagrody otrzymali dwaj nasi rzemieślnicy:

Rubinowy HIT 2013 z Trzema Gwiazdami zdobył Stanisław Pirch  Pralnia „SONIA” Stanisław Pirch w Pile za wysoką jakość usług pralniczych przy zachowaniu rygorystycznych standardów ekologicznych

oraz

Złoty HIT 2013 zdobyła  Piekarnia „ROGALIK” Wiesława i Janusz Dudek z Trzcianki za konsekwentne działania w zakresie kształcenia młodzieży w zawodzie piekarza oraz organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach propagujących ten zawód.

Z kolei 1 marca 2014r. nasi rzemieślnicy Bronisław Bilik i Wiesław Andrzejewski szefowie firmy „AUTOWTRYSK” w Pile zostali uhonorowani  SYRIUSZEM 2013 w kategorii „Społeczność lokalna” . Nagrodę wręczał Prezydent Piły Piotr Głowski.

Cieszymy się z osiągnięć naszych rzemieślników, gratulujemy wszystkim i życzymy im dalszych sukcesów.

11.05.2014r. podczas uroczystości Dnia Rzemiosła Związek Rzemiosła Polskiego odznaczył HONOROWĄ ODZNAKĄ RZEMIOSŁA : Teresę Iwicką – Salon Fryzjerski Damsko-Męski w Pile, Henryka Górowskiego – Zakład Poligraficzny w Pile i Waldemara Straszewskiego ZPHU”FERRUM” w Pile. 

15.08.2014r. Delegacja Cechu Rzemiosł Różnych w Pile ( Jan Janczewski, Stanisław Pirch, Jacek Kwaśniwski, Franciszek Miedziński, Janusz Dudek) uczestniczyła w VI Ogólnopolskim Święcie Chleba w Gostyniu. W/w Delegacja brała udział w podobnej imprezie w Poznaniu – 06.09.2014r.

W dniach 26-27.09.2014r. w Inwest-Parku odbyły się kolejne już Pilskie Subregionalne Targi Pracy. Prezes Inwest-Parku Jolanta Banach gościła wystawców z powiatu pilskiego, wałeckiego, złotowskiego, chodzieskiego, wągrowieckiego i czarnkowsko-trzcianeckiego. Każdy powiat przyjechał ze swoim czołowym pracodawcą, było wiele ofert dla specjalistów zawodowych i osób z wyższym wykształceniem. Wśród wystawców nie zabrakło również Cechu Rzemiosł Różnych w Pile. Reklamowaliśmy naszych rzemieślników-nauczycieli szkolących w rozmaitych zawodach, poszukiwanych na rynku pracy branżach oraz naukę zawodu dla gimnazjalistów.

03.10.2014r. Cech Rzemiosł Różnych w Pile był jednym z fundatorów sztandaru dla Pilskich Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

Podczas obchodów Dnia Nauczyciela-Mistrza 14.10.2014r. w Domu Rzemiosła w Pile   Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Pile wyróżnił Pana Senatora Henryka Stokłosę nadając Mu tytuł Honorowego Członka Cechu Rzemiosł Różnych w Pile. Na ręce Starszego Cechu Jana Janczewskiego gratulacje z okazji Dnia Nauczyciela-Mistrza i podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud dla wszystkich nauczycieli zawodu złożył Prezes Pilskiego Bractwa Kurkowego „TARCZA” w Pile- Eugeniusz Osesek i Prezes Pilskiego Oddziału SSLW  RP – Jan Ficerman.

23.10.2014r. nominowani do wyróżnienia Seniora Roku Północnej Wielkopolski zostali członkowie pilskiego Cechu: Julian Pauszek – AUTO-SZLIF w Pile oraz Daniel Balukiewicz – „FOTO-DANIEL” w Pile.

19.12.2014r. to kolejne spotkanie rzemieślników, honorowych Starszych Cechu, honorowych członków Cechu, znakomitych gości : Starosta Pilski Franciszek Tamas, Prezydent miasta Piły Piotr Głowski, ks. kan. Leonard Zych, Wiceprezes WIR Karol Pufal – przy wigilijnym stole. W tym dniu Starszy Cechu wyróżnił Daniela Balukiewicza, Stanisława Smogułę i Jacka Kwaśniewskiego. To osoby tworzące poczet sztandarowy CRR, zawsze chętnie asystujące Starszemu Cechu we wszystkich państwowych, narodowych i lokalnych uroczystościach.

Dnia 03.03.2015r. w Poznaniu dla wyróżniających się firm zostały wręczone Gospodarczo-Samorządowe HITY 2014.  W konkursie zostały wyróżnione firmy i zakłady rzemieślnicze będące członkami Cechu Rzemiosł Różnychw Pile:

 • Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gazu Marian Madej w Pile, za wysoką jakość usług w zakresie inżynierii sanitarnej budownictwa (HIT 2014)
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CHRUPEK” F.P.T. Miedzińscy w Złotowie, za wysoką jakość i walory smakowe wyrobów piekarniczo-cukierniczych: chleba żytniego ze słonecznikiem, bułki wieloziarnistej i tortu królewskiego (HIT 2014)
 • Pralnia „SONIA” Stanisław Pirch w Pile- właściciel Stanisław Pirch, za systematyczny rozwój potencjału usługowego i atrakcyjnej ofert firmy pralniczej w oparciu o innowacyjne, ekologiczne technologie i skuteczny marketing (ZŁOTY HIT 2014)
 • Piekarnia „ROGALIK” Wiesława i Janusz Dudek w Trzciance, za propagowanie i urzeczywistnianie hasła „Jedz chleb, bedziesz zdrów” we własnej produkcji wyrobów piekarniczych (PLATYNOWY HIT 2014)
 • Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy Sp. z o.o. w Śmiłowie, za znakomite walory i jakość wyrobów wędliniarskich (KRYSZTAŁOWY HIT 2014)

Na uroczystości był również obecny Starszu Cechu Rzemiosł Różnych w Pile Jan Janczewski. Galę uświetnił koncert Ani Wyszkoni. Na zakończenie dla uczestników odbył się bankiet.

W dniu 15.03.2015r. w pilskim hotelu Gromada odbyła się Gala „Najlepsi z najlepszych w rzemiośle 2014” połączona z wręczeniem nagród dla laureatów konkursu „Społecznie odpowiedzialny rzemieślnik”. Zebranych powitał Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Jerzy Bartnik. Galę prowadził dyrektor WIR Tomasz Wika. Z Cechu Rzemiosł Różnych w Pilew kategorii „Społecznie odpowiedziałny rzemieślnik” wyróżnieni zostali: Piekarnia-Cukiernia „ROGALIK” Wiesława i Janusz Dudek z Trzcianki za wysoki poziom szkolenia uczniów, organizację warsztatów piekarniczych i działalność społeczną.

Podziękowania i gratulacje również za wysoki poziom szkolenia uczniów otrzymali:

 • Stanisław Mazur  mistrz zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Teresa Iwicka  mistrz fryzjer
 • Anna Palus       mistrz fryzjer
 • Urszula Kwiatkowska  mistrz fryzjer

Bardzo cieszymy się z sukcesów naszych rzemieślników. Jesteśmy dumni z ich osiągnięć.

19.04.2015r. Dzień Rzemiosła w CRR w Pile. Poczas tej uroczystości, na wniosek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Pile,  Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie przyznał HONOROWĄ ODZNAKĘ RZEMIOSŁA  za operatywność, zdolność wprowadzania nowych technologii i umiejętności przewidywania rynkowych tendencji Danielowi Balukiewiczowi prowadzącemu Zakład Fotograficzny FOTO-DANIEL w Pile.

01.06.2015r.  Walne Sprawozdawcze CRR w Pile. Jednogłośnie podjęto Uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2014r., przyjęcia planu finansowego na 2015r. oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Cechu za 2014r. Po części oficjalnej przystąpiono do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Należy wspomnieć o najwyższym z nich. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, na wniosek Zarządu CRR w Pile za operatywność, zdolność wprowadzania nowych technologii i dynamiczny rozwój firmy wyróżniła KORDZIKIEM  Pana Wojciecha Tokarskiego właściciela firmy MEBLE-PRODUKCJA-HANDEL w Pile. 

03.06.2015r. właściciele Piekarni RARYTAS w Pile Sabina i Grzegorz Kurzajczyk w Pile świetowali 25-lecie powstania swojej firmy. Bankiet z tej okazji odbył sie w Namiocie Bankietowym Gościńca TARCZA w Pile. Wśród zaproszonych gości znaleźli się długoletni pracownicy, współpracownicy, przyjaciele rodziny, a także przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych.

23.09.2015r. Jarosław Gowin lider ugrupowania Polska Razem podczas swojej wizyty w Pile spotkał się z pilskimi rzemieślnikami w Sali Tradycji Domu Rzemiosła. W rozmowach poruszano temat nowelizacji ustawy o rzemiośle, szkolnictwa zawodowego i służby zdrowia.

14.10.2015r. Dzień Nauczyciela Mistrza. Podczas uroczystości Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pile poinformował obecnych, że członkowie pilskiego Cechu: Franciszek Rzywucki i Stanisław Sobieszczyk – zostali uhonorowani wpisem do książki Seniorzy Północnej Wielkopolski.  Związek Rzemiosła Polskiego odznaczył HONOROWĄ ODZNAKĄ RZEMIOSŁA Jana Janczewskiego Starszego CRR w Pile. Kilka dni póżniej w hotelu GROMADA Starosta Pilski Franciszek Tamas z okazji Dnia Nauczyciela wyróżnił naszych mistrzów szkolących: Tadeusza Sobosa, Stanisława Smogułę, Stanisława Sobieszczyka, Franciszka Rzywuckiego i Jana Ramusiewicza.

28.10.2015r. w auli im. Witolda Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wręczono Odznaki Honorowe „Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”. Wśród odznaczonych znalazł się nasz pilski przedsiębiorca, członek CRR w Pile – Stanisław Pirch – właściciel Pralni „SONIA” Stanisław Pirch w Pile. Pralnia „SONIA” świadczy usługi pralnicze w zakresie prania wodnego i czyszczenia chemicznego. To firma najlepsza z najlepszych. Odznakę wręczył Piotr Florek w imieniu wicepremiera ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego.

ZOOMY FASHION  2015  WIELKA  MODA  i   SZTUKA  w PILE. 14.11.2015r. w klubie Gym Faktory w Pile odbyła się III edycja Zoomy Fasion. Był to wyjątkowy pokaz mody przeplatany występem tanecznym Sary Janickiej finalistki tegorocznej edycji You Can Dance i piosenkami Sabiny Sago finalistki The Voice of Poland. Jednym z organizatorów Wielkiej Mody i sztuki w Pile był Michał Kranc członek Cechu Rzemiosł Różnych w Pile, współwłaściciel salonu fryzjerskiego SEVENMOONS. Magiczny pokaz „włosowych rzeźb” przygotowała wraz z zespołem modelek pilanka Hanna A. Kranc – jedna z organizatorek całej imprezy, stylistka fryzur salonu Angelo Rivieri. Hanna Kranc pokazała światową klasę. Cech Rzemiosł Różnych w Pile otrzymał 16 zaproszeń, które zostały całkowicie wykorzystane przez naszych rzemieślników.

I   MISTRZOSTWA  PIŁY  W  JEDZENIU  PĄCZKÓW  NA  CZAS

02.02.2016r. w Cechu Rzemiosł Różnych w Pile odbyły się  I MISTRZOSTWA  W JEDZENIU PĄCZKÓW  NA  CZAS.

Zgłosiło się 27 uczestników płci męskiej w różnym przedziale wiekowym. Zawody ze strony medycznej zabezpieczał lekarz rodzinny Pan Jacek Michalski.

Jurorami byli:

– Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pile Jan Janczewski

– Franciszek Miedziński właściciel Piekarni „CHRUPEK” PPHU F.P.T.  Miedzińscy w Złotowie

– Janusz Dudek właściciel Piekarni „ROGALIK” W.J. Dudek w Trzciance

– Piotr Złociński  Piekarnia „ROGALIK” W.J. Dudek w Trzciance

Wśród zainteresowanych imprezą była również Pani Wiceprezydent Miasta Piły Beata Dudzińska, która była także przewodniczącą Komisji.

Licznie przybyli przedstawiciele mediów: Tygodnik Nowy, Tygodnik Pilski, Tętno Regionu,  Telewizja ASTA Piła, Radio Eska oraz grono kibiców.

Każdy z uczestników miał za zadanie zjeść 10 pączków bez popijania i połknięcie ostatniego kęsa.

Pierwsze miejsce w Mistrzostwach zdobył  Piotr  Sikora. Zwycięzca zjadł 10  pączków w czasie 8 minut 57 sekund.

II miejsce zajął   Wojciech  Dębowczyk ( czas 11 minut 33 sekundy).

III miejsce zajął  Damian Okolski  (czas 13 minut).

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Cech Rzemiosł Różnych w Pile, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta w Pile. Również dla pozostałych uczestników Starszy Cechu Rzemiosł Różnych przygotował drobne upominki. Wszyscy wychodzili zadowoleni.

Dla zainteresowanych i gości czekał poczęstunek : kawa i oczywiście pączki.

Sponsorem przepysznych pączków był Pan Franciszek Miedziński właściciel Piekarni „CHRUPEK” w Złotowie.

Wszyscy świetnie się bawili, z pewnością  „Mistrzostwa W Jedzeniu Pączków Na Czas” wejdą na stałe w repertuar cechowych imprez.

LIDER   SUKCESU 2015  DLA  CECHU  RZEMIOSŁ  RÓŻNYCH

5 lutego 2016r.  wieczorem w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile wręczono nagrody Starosty Pilskiego – Lider Sukcesu 2015, Kryształowy Lider Sukcesu oraz Ambasador Powiatu Pilskiego.

Statuetki Lider Sukcesu 2015 przyznano w 7 kategoriach:

„Zdrowie i pomoc społeczna”

„Kultura i sztuka”

„Sport i turystyka”

„Edukacja i nauka”

„Gospodarka i przedsiębiorczość”

„Rolnictwo i ochrona środowiska”

„Działalność społeczna i zawodowa”

Dorocznymi wyróżnieniami Lider Sukcesu 2015 uhonorowano ludzi sukcesu, ludzi nieprzeciętnych, wyróżniających się na wielu płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego powiatu pilskiego i regionu.

CECH  RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w Pile otrzymał Lidera Sukcesu 2015  w kategorii  „Edukacja i nauka”

Statuetkę odebrał Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Jan Janczewski w towarzystwie Kierownika Biura Cechu Iwony Żeleźniak.

Starosta Pilski Franciszek Tamas docenił pracę pilskiego Cechu za to , że od lat organizuje i wspiera kształcenie w zawodach niezbędnych na lokalnym rynku pracy.

Aktywnie współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi w powiecie pilskim. Wspiera i integruje rzemieślników, występuje w ich imieniu przed władzami samorządowymi i państwowymi. Bierze czynny udział w obchodach patriotycznych, kościelnych, organizuje święta cechowe. Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu mogą liczyć na wszechstronna pomoc, a także na wsparcie w organizacji kursów i szkoleń. Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

HITY  2015  ROZDANE

21 lutego 2016r. w Poznaniu w auli  im. Adama Mickiewicza odbyła się XXI  gala konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT  Regionów.

Ideą konkursu jest coroczne wyłanianie i promocja cennych dokonań rynkowych, samorządowych i ekologicznych.

Nagrodami w konkursie są akty nadania tytułów HIT – „zwykłych” , „Kryształowych”, „Rubinowych”, „Złotych”, „Platynowych”, „Irydowych”, „Palladowych”  oraz medale i statuetki. Laureaci otrzymują prawo do wykorzystywania tych symboli w obiegu gospodarczym oraz prawo do promocyjnego wykorzystywania zastrzeżonego znaku graficznego HIT.

Konkurs Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów 2015 miał 78 laureatów. Wśród nagrodzonych byli członkowie Cechu Rzemiosł Różnych w Pile :

 • Zdobywcą „HIT 2015” pierwszego stopnia  został Zakład Tapicerski Tadeusz      Dziekan w Pile – za usługi w zakresie produkcji i remontów mebli tapicerowanych oraz budowanie wizerunku firmy na przestrzeni 25 lat
 • Przedsiębiorstwo Polster s.c. Jacek Kuczyński, Waldemar Linda w Pile – za innowacyjne i nowoczesne rozwiązania w zakresie produkcji Minibusów na podwoziu Mercedes-Benz Sprinter
 • „HIT 2015” drugiego stopnia otrzymała Firma PPHU „CHRUPEK” F.T. Miedzińscy Sp.j. w Złotowie – za znakomite walory smakowe i jakościowe wyrobów: ciasto kruche z cynamonem, ciasto deserowe japonka i porzeczkowe
 • Tytuł „Kryształowy HIT 2015” trafił do Zakładu Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu Marian Madej w Pile za wysoką jakość usług inżynierii sanitarnej na przykładzie inwestycji „Przebudowa drogi 196 Murowana Goślina-Wągrowiec- etap I i II ” w zakresie sieci wodnokanalizacyjnych i gazowych
 • „Rubinowy HIT” odebrała firma Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy w Śmiłowie za jakość, smak i tradycję w produkcji wyrobów wędliniarskich na przestrzeni 25 lat oraz za nowy produkt – kiełbaski z szynki
 • „Platynowym HIT-em” uhonorowano: Pralnię „SONIA” Stanisław Pirch w Pile – właściciel Stanisław Pirch za realizowanie strategii w budowanie wizerunku w różnych obszarach społeczno-gospodarczych
 • „Irydowy HIT” zdobyła Piekarnia-Ciastkarnia „ROGALIK” Wiesława i Janusz Dudek w Trzciance za budowanie wizerunku przedsiębiorstwa w różnych obszarach społeczno-gospodarczych.

Ponadto wręczono tytuły „HIT promocji regionu” , które otrzymali:

 • Cech Rzemiosł Różnych w Pile za promowanie rzemiosła i rzemieślników zrzeszonych w Cechu
 • Janusz Dudek – właściciel Piekarni „ROGALIK” w Trzciance za propagowanie zdrowej żywności i szczególną dbałość o jej urzeczywistnienie we własnej produkcji piekarniczo-cukierniczej

 Galę Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów 2015 uświetnił koncert Moniki Kuszyńskiej.

GRATULUJEMY   I  ŻYCZYMY   DALSZYCH    SUKCESÓW !

17.04.2016r. Tradycji stało się zadość. Pilscy rzemieślnicy oraz ich goście uczcili Dzień Rzemiosła uroczystą mszą św. w Motylewie. Po mszy obchody Dnia Rzemiosła odbywały sie na Sali Tradycji w pilskim CRR. Podczas uroczystości Dnia Rzemiosła nie zabrakło odznaczeń, wyróżnień, uhonorowano wielu rzemieślników z Piły i regionu pilskiego. Warto wspomnieć o najwyższym z nich: Na wniosek Cechu Rzemiosł Różnych w Pile – Uchwałą Prezydium Zarządu Rzemiosła Polskiego Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego „za zasługi dla rzemiosła polskiego” odznaczony został STANISŁAW  PIRCH  właściciel Pralni „SONIA” Stanisław Pirch w Pile.

Na wniosek Cechu Rzemiosł Różnych w Pile, Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie wyróżnił: Juliana Pauszka AUTO-SZLIF w Pile oraz Iwonę Żeleźniak kierownik biura CRR w Pile ( 23 lata pracy w Cechu).

31.05.2016r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków CRR w Pile. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności Cechu, Komisji rewizyjnej, Sądu Cechowego i sprawozdania finansowego, podjęto wszystkie uchwały. Ważnym wydarzeniem obrad było wręczenie z rąk Wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Karola Pufala KORDZIKA WIR  dla Janusza Dudek właściciela Piekarni „ROGALIK” w Trzciance  

oraz

KORDZIKA WIR  dla Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Pile Jana Janczewskiego

HONOROWĄ ODZNAKĘ RZEMIOSŁA  Prezes wręczył:

Urszuli Kwiatkowskiej – Salon Fryzjerski Damsko-Męski w Pile

Stanisławowi Smoguła  – firma „ELZAS” w Pile

Na wniosek Cechu Rzemiosł Różnych w Pile Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu przyznała srebrną odznakę „za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” Prezydentowi miasta Piły Panu Piotrowi Głowskiemu.  14.12.2016r. delegacja CRR w Pile w składzie:

Starszy Cechu Jan Janczewski

Podstarsza Cechu Urszula Kwiatkowska

Podstarszy Cechu Marian Madej

Sekretarz Jerzy Witkowski

Członek Zarządu Stanisław Pirch

Kierownik Biura Cechu Iwona Żeleźniak

udała się z wizytą do prezydenta Piły. Starszy Cechu Jan Janczewski wręczył Prezydentowi Piotrowi Głowskiemu odznakę, za promocję i rozwój rzemiosła na terenie naszego powiatu.

2.12.2016r. Zarząd Cechu , Sąd Cechowy i Komisja Rewizyjna spotkała się z Senatorem Henrykiem Stokłosą. Spotkanie było okazją do uroczystego wręczenia Senatorowi Henrykowi Stokłosie oraz jego spółce ZRP „FARMUTIL  HS” SA  Specjalnego Certyfikatu Cechowego Nr 001.

Certyfikat ten nadaje członkowi Cechu honorowy status i jest wyróżnieniem wyjątkowym, przyznawanym tylko wyróżniającym się rzemieślnikom, stanowiąc jednocześnie cechową rekomendację.

II MISTRZOSTWA PIŁY  W  JEDZENIU  PĄCZKÓW  NA  CZAS  –  21.02.2017

OBRONIŁ  TYTUŁ  MISTRZA  I POBIŁ  SWÓJ REKORD  !!

Pan Piotr Sikora może się pochwalić kolejnym zwycięstwem, został po raz drugi Mistrzem w jedzeniu pączków na czas – 10 pączków zjadł w czasie 6’49″.

Wicemistrzem został Pan Piotr Sikorski z czasem 8’35″, a trzecie miejsce przypadło Panu Damianowi Okolskiemu z czasem 10’35″.

GRATULUJEMY !

05.06.2017r.  Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków CRR w Pile

 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zwołane na dzień 05.06.2017r. na godzinę 17.30 odbyło się w drugim terminie tj. o godzinie 18.00.

Zebranie otworzył Starszy Cechu Jan Janczewski, powitał przybyłych gości: Wiceprezesa WIR w Poznaniu Pana Karola Pufala, Pełnomocnika WIR w Poznaniu Panią Katarzynę Jeleń, Honorowego Członka CRR Pana Franciszka Rzywuckiego i Pana Juliana Pauszka oraz przybyłych rzemieślników.

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu na wniosek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Pile za operatywność, zdolność wprowadzania nowych technologii i dynamiczny rozwój firmy wyróżniła :

Pana Henryka Stokłosę najwyższym odznaczeniem Izby. Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej wręczył Pan Karol Pufal Wiceprezes WIR w Poznaniu.

Srebrną odznaką „za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego”  Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wyróżniła:

Bronisława Bilika i Wiesława Andrzejewskiego – właścicieli AUTOWTRYSK s.c. w Pile

Anielę Lewendę  właścicielkę Gabinetu Fryzjersko-Kosmetycznego URODA w Pile

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Pile wyróżnił dyplomem jubileuszowym za długoletnie prowadzenie działalności gospodarczej – 10 lat prowadzenia działalności gospodarczej  Waldemara Romanowskiego – PHU WALMAR w Pile

Podziękowania za udział w Targach Pracy otrzymali:

Wojciech Tokarski                     Meble-Produkcja-Handel w Pile

Bogusław i Bartosz Ciszewscy   Zakład Kominiarski w Pile

Potwierdzenie Certyfikatu CRR w Pile otrzymali:

Stanisław Smoguła                   Firma „ELZAS” w Pile

Stanisław Pirch                        Pralnia „SONIA” Stanisław Pirch w Pile

Wiesława i Janusz Dudek       Piekarnia „ROGALIK” W.J. Dudek w Trzciance

Marian Madej                            Zakład Ins. Sanitarnych, C.O. i Gazu w Pile

Andrzej Zaranek                        FOTO-ZARANEK w Pile

Daniel Balukiewicz                     FOTO-DANIEL w Pile

Franciszek Miedziński              „CHRUPEK” PPHU Sp.J. Miedzińscy F.P.T. w Złotowie

Starszy Cechu Jan Janczewski przedstawił sprawozdanie Zarządu Cechu.

Zenon Knapek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej .

Daniel Balukiewicz Przewodniczący Sądu Cechowego odczytał sprawozdanie Sądu Cechowego.

Pan Grzegorz Wolny (Biuro Podatkowe) prowadzący księgowość Cechu w Pile odczytał sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz przedstawił plan finansowo-gospodarczy na 2017 rok.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków Pana Tadeusza Dziekana Uchwał:

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok

w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2017 rok

w sprawie udzielenia absolutorium dla Starszego i Zarządu Cechu za 2016 rok

jednogłośnie je podjęto.

Na kolejną 4-letnią kadencję Starszym Cechu został Jan Janczewski.

Wybrano Zarząd CRR w Pile w składzie:

Podstarszy Cechu                    Marian Madej

Podstarsza Cechu                    Urszula Kwiatkowska

Sekretarz                                    Zygmunt Śnieżko

Skarbnik                                   Wojciech Tokarski

Członek                                    Stanisław Pirch

Członek                                   Andrzej Zaranek

Komisja Rewizyjna w osobach:

Zenon Knapek                              Przewodniczący

Adam Luboński                            członek

Halina Honorata Liszkiewicz       członek

 Sąd Cechowy w osobach:

Daniel Balukiewicz                  Przewodniczący

Janusz Dudek                          członek

Franciszek Miedziński           członek

Starszy Cechu Jan Janczewski podziękował wszystkim za poparcie w wyborze na następną  kadencję, pogratulował  wszystkim, którzy zostali wybrani do Samorządu Cechu, pogratulował też odznaczonym i wyróżnionym.

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, cierpliwość  i  zaprosił na poczęstunek.

Na tym zakończono Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Rok 2018  to dla naszego Cechu Rzemiosł Różnych ROK  JUBILEUSZY.

11.03.2018 roku w kościele pw. Świętej Rodziny w Pile, mszą świętą rozpoczęła się uroczystość 70-lecia firmy Foto Zaranek. Po mszy rodzina, pracownicy oraz delegacja Cechu i zaproszeni goście udali się do zajazdu Nad Rozlewiskiem w Dobrzycy k.Piły. W uroczystym spotkaniu brali udział:

Starszy Cechu Jan Janczewski, członek Zarządu Stanisław Pirch, przewodniczący Sądu Cechowego Daniel Balukiewicz i członek Sądu Cechowego Franciszek Miedziński.

Za wybitne zasługi i osiągnięcia dla naszego miasta i pilskiego Cechu właściciele Firmy Agnieszka i Andrzej Zaranek zostali uhonorowani przez Starszego Cechu Rzemiosł Różnych Dyplomem z medalem. Drugi Dyplom z medalem trafił na ręce długoletniego pracownika Firmy Foto Zaranek Pana Grzegorza Tyll ( 48 lat pracy). Ponadto srebrną odznakę „za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” otrzymali pracownicy: Pani Danuta Tyll i Pan Cezary Karpowicz.

MOTTO  FIRMY  to satysfakcja Klienta.  Dlatego w Foto Zaranek wykonują swoją pracę profesjonalnie, by sprostać wymaganiom każdego Klienta. Kompleksowo realizują powierzone im projekty – fotografię ślubną, fotografię dziecięcą, fotografię reportażową, fotografię katalogową, a na życzenie klienta oferują dojazd w każde miejsce w Polsce.

Podczas uroczystości Dnia Rzemiosła – 22.04.2018r. Dyplom z medalem CRR otrzymała Pani Jadwiga Chmara właścicielka Salonu Fryzjerskiego IDA w Pile z okazji 60-lecia powstania zakładu.

Z okazji tak pięknego Jubileuszu Starszy Cechu życzył Jubilatce wielu sukcesów i osiągnięć w dalszej działalności. Kontynuowania i podtrzymywania rodzinnych tradycji, rozwijania firmy i wielu zadowolonych klientów. Pani Jadwidze oraz wnukom Robertowi i Elwisowi dużo siły i wytrwałości w prowadzeniu zakładu.

Dyplom z medalem otrzymał też Pan Julian Pauszek właściciel firmy Auto-Szlif w Pile z okazji 80-tych urodzin. Jubilatowi Starszy Cechu życzył dużo zdrowia , szczęścia, uśmiechu, rozwijania swoich pasji i zainteresowań a także dalszego rozwoju firmy .

Dyplom z medalem otrzymał również Pan Pirch Stanisław właściciel Pralni „SONIA” Stanisław Pirch w Pile za reprezentowanie pilskiego Cechu i Rzemiosła oraz otrzymane nagrody:

Lider Sukcesu 2017, Palladowy HIT 2017 w Konkursie Gospodarczo-Samorządowym, osobowość roku w kategorii biznes – nagroda dziennikarzy Tygodnika Pilskiego w plebiscycie Człowiek Roku 2017. Pan Stanisław jest też jednym z fundatorów pomnika Hipolita Cegielskiego. Od pilskiego judo otrzymał miecz samurajski za finansowe wspieranie sportowców, jest też czynnym członkiem Stowarzyszenia Pro-Senior.

Wszystkim wyróżnionym GRATULUJEMY !  i życzymy dalszych sukcesów.

Wymienione firmy są chlubą dla naszego Cechu. 

Rok 2020 jest w historii naszego Cechu, naszego kraju i całego świata bardzo smutny ……..

26 stycznia 2020 roku zmarł Honorowy Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pile  Stefan Broniecki. Odszedł do wieczności w wieku 96 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Luboniu. Uczestniczyli w niej :

Starszy Cechu – Jan Janczewski

Podstarszy Cechu Marian Madej

Podstarsza Cechu Urszula Kwiatkowska

Członek Zarządu Andrzej Zaranek

oraz poczet sztandarowy w osobach: Stanisław Smoguła, Daniel Balukiewicz i Jacek Kwaśniewski.

Starszy Cechu Jan Janczewski tymi oto słowami pożegnał od Braci Rzemieślniczej  Pana Stefana :

” Czcigodna Rodzino, Najbliżsi, Rzemieślnicy, Znajomi, Koledzy, Księże Waldemarze,

…..odprowadzamy na miejsce wiecznego spoczynku naszego Kolegę Honorowego Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Pile Stefana Bronieckiego – Majora, Żołnierza Armii Krajowej, pseudonim „TYGRYS” Rzemieślnika, wulkanizatora od 1958 roku w Pile.

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pile w latach 1983-1988, budowniczy „Domu Rzemiosła”  – wierzyłeś w to, że go zbudujemy. Ty byłeś ojcem tego sukcesu, byłeś codziennie, doglądałeś, uzgadniałeś. Zostawiłeś po sobie trwały Pomnik w centrum Piły. Praca była Twoją pasją, Cech drugim domem.

Za swoją działalność byłeś wyróżniony „Srebrnym Krzyżem Zasługi”, „Honorową Odznaką Rzemiosła”, Złotym i Srebrnym Medalem Jana Kilińskiego , najwyższym odznaczeniem WIR „Kordzikiem” , Honorowymi, Złotymi Odznakami „Za zasługi dla Piły i województwa Pilskiego”, „Krzyżem Armii Krajowej” i wielu innymi odznakami i wyróżnieniami.

Do końca interesowałeś się Pilskim Cechem, Byłeś do nas zapraszany, odwiedzałeś Nas. Będzie nam Ciebie brakowało. Pozostawiłeś w żalu żonę Bogumiłę, Córki i Syna, Wnuki i Prawnuki oraz Nas Twoich Kolegów Rzemieślników.  Stojąc Tu dziś w Imieniu Rzemieślników, Kolegów i Zgromadzonych na Cmentarzu w Luboniu Żegnam Ciebie. Spoczywaj w Pokoju.

Rok  2020 to też rok epidemii, która zmieniła świat. Wszystko zaczęło się na targu rybnym w Wuhan – kobieta z objawami przeziębienia udała się do lokalnej przychodni – tak wykryto SARS-CoV-2. Koronawirus w Polsce pojawił się 4 marca 2020r.  W ciągu 4 miesięcy koronawirus pojawił się na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy i prawie w każdym kraju świata. Pandemia zatrzymała życie publiczne. Nie odbywają się zajęcia szkolne, nauka jest zdalna, zamknięte są kawiarnie, gastronomia, baseny, siłownie, lotniska. Zakazane są zgromadzenia powyżej 5 osób. W sklepach , kościołach obowiązują limity osób, wyznaczone są godziny dla seniorów by spokojnie mogli zrobić zakupy.  Stosujemy maseczki , dystans społeczny, higienę rąk. Pandemia koronawirusa pochłonęła już bardzo wiele osób, wszyscy czekają na szczepionkę.

12 listopada 2020 roku odbył się pogrzeb Pana Wiktora Piorkowskiego.

Pan Wiktor był sekretarzem w Zarządzie Cechu, który rozpoczął budowę Domu Rzemiosła w Pile. Przez wiele lat prowadził zakład rzemieślniczy – był kuśnierzem. W czerwcu 1989 roku został wybrany na Starszego cechu Rzemiosł Różnych w Pile. Funkcję tą sprawował przez 5 kadencji.

Wówczas Cech powrócił do kontynuowania tradycji cechowych. Były to m.in. spotkania opłatkowe w Domu Rzemiosła w Pile na które przychodziło kilkadziesiąt osób. Z Jego inicjatywy odbywały się coroczne Pielgrzymki Rzemiosła Pilskiego do Częstochowy i Górki Klasztornej – z okazji Dnia Rzemiosła oraz patrona ludzi pracy św. Józefa.

W grudniu 1996 roku po raz pierwszy , na Sali Tradycji Pilskiego Cechu odbyło się pasowanie „buzdyganem” na ucznia cechowego. Pan Wiktor wydawał miesięcznik „Rzemieślnik” Pilski”, współpracował ze szkołami zawodowymi.

W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła Starszyzna Cechowa:

Starszy Cechu Jan Janczewski

Podstarsza Cechu Urszula Kwiatkowska

Podstarszy Cechu Marian Madej

Skarbnik Cechu Wojciech Tokarski

Sekretarz Cechu Zygmunt Śnieżko

Członek Zarządu Andrzej Zaranek

Kierownik biura Cechu Iwona Żeleźniak

oraz poczet sztandarowy – Daniel Balukiewicz

Starszy cechu Rzemiosł Różnych w Pile Jan Janczewski pożegnał naszego Kolegę tymi słowami:

Szanowni Państwo, Najbliższa Rodzino, Koledzy, Rzemieślnicy, Księże Piotrze,

W Imieniu Braci Rzemieślniczej z Piły i Wielkopolskiej Izy Rzemieślniczej odprowadzam na miejsce wiecznego spoczynku naszego Kolegę , Honorowego Starszego CRR w Pile Wiktora Piorkowskiego, lat 82 – kuśnierza, Starszego Cechu w latach 1989 -2009 ( 5 kadencji – 20 lat). Jeden z budowniczych Pilskiego Domu Rzemiosła. Twoje zaangażowanie , upór, praca wspólnie z Zarządem doprowadziły do powstania Tego Budynku. Swoją działalność rzemieślniczą rozpoczął w Pile w 1961 roku otwierając zakład kuśnierski. Pomagała Mu żona Krystyna. Za swoją pracę otrzymał najwyższe wyróżnienie WIR – KORDZIK i wiele innych. 

Będzie nam Ciebie brakowało. Pozostawiłeś w żalu Córki, Wnuki, Wnuczki oraz Nas – Twoich Kolegów Rzemieślników. Dziś stojąc tu w Imieniu Rzemieślników i zgromadzonych na cmentarzu Żegna Ciebie, Spoczywaj w Pokoju.

28.06.2021r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków CRR w Pile

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zwołane na dzień 28.06.2021r. na godzinę 17.00 odbyło się w drugim terminie tj. o godzinie 17.30.

Zebranie otworzył Starszy Cechu Jan Janczewski, powitał przybyłych rzemieślników.

Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie na wniosek Cechu Rzemiosł Różnych w Pile wyróżnił Honorową Odznaką Rzemiosła:

Adama Lubońskiego

Tadeusza Sobosa

Najwyższe odznaczenie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej „KORDZIK” WIR otrzymał Zenon Knapek . Odznaczenie to otrzymał za długoletnią przynależność do pilskiego Cechu – od 1983 roku, pełnienie funkcji w organach statutowych organizacji samorządu rzemiosła – był ( od 2009r. do 2021r.) Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej przy CRR w Pile, był też mistrzem szkolącym uczniów, a Jego Firma słynie z terminowości i wysokiej jakości świadczonych usług.

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu na wniosek Cechu Rzemiosł Różnych w Pile przyznała wyróżnienia „za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego”. Za zaangażowanie i promowanie środowiska rzemieślniczego:

Złotą odznakę otrzymał:

Marcin Mrotek

oraz zasłużeni pracownicy Pralni „SONIA” Stanisław Pirch w Pile:

Grażyna Sasin

Stefan Łasiński

Srebrną odznakę otrzymali:

zasłużeni pracownicy Piekarni ROGALIK Wiesława i Janusz Dudek w Trzciance:

Bogusław Golik

Sławomir Potasinski

Mateusz Andrzejewski

Starszy Cechu Jan Janczewski przedstawił sprawozdanie Zarządu Cechu.

Adam Luboński członek Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej .

Daniel Balukiewicz Przewodniczący Sądu Cechowego odczytał sprawozdanie Sądu Cechowego.

Pan Grzegorz Wolny (Biuro Podatkowe) prowadzący księgowość Cechu w Pile odczytał sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz przedstawił plan finansowo-gospodarczy na 2021 rok.

Po odczytaniu przez Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków Panią Katarzynę Kwiecień Uchwał:

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok

w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2021 rok

w sprawie udzielenia absolutorium dla Starszego i Zarządu Cechu za 2020 rok

jednogłośnie je podjęto.

Na 4-letnią kadencję Starszym Cechu został Stanisław Smoguła.

Wybrano Zarząd CRR w Pile w składzie:

Podstarszy Cechu Daniel Balukiewicz

Podstarsza Cechu Urszula Kwiatkowska

Sekretarz Zygmunt Śnieżko

Skarbnik Marek Przybylski

Członek Adam Luboński

Członek Andrzej Zaranek

Komisja Rewizyjna w osobach:

Jerzy Witkowski Przewodniczący

Tadeusz Dziekan członek

Bronisław Bilik członek

Sąd Cechowy w osobach:

Janusz Dudek Przewodniczący

Franciszek Miedziński członek

Józef Zalewski członek

Stanisław Pirch – został wybrany delegatem na Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

Poprzedni Zarząd złożył Janowi Janczewskiemu podziękowania za Jego dokonania na rzecz pilskiego rzemiosła.

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, cierpliwość i zaprosił na poczęstunek.

Na tym zakończono Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze .

ADAM LUBOŃSKI

członek pilskiego Cechu Rzemiosł Różnych – POSŁEM , który będzie reprezentować pilski okręg wyborczy w Sejmie RP

Pan Adam Luboński prowadzi Zakład Lakierniczo-Blacharski AUTO-LUBOŃSKI w Pile od 1993 roku.

Jest to firma prężnie działająca w powiecie pilskim. Zatrudnia kilku pracowników i szkoli uczniów głównie w zawodzie lakiernik samochodowy.

Firma oferuje szeroki wachlarz profesjonalnych usług lakierniczo-blacharskich, profesjonalny warsztat i wykwalifikowaną grupę specjalistów, jak również zajmuje się wypożyczaniem aut zastępczych.

Usługi są wykonywane na bardzo wysokim poziomie z dbałością o zadowolenie klienta.

Pan Adam Luboński jest aktywnym członkiem naszego Cechu. Był członkiem Sądu Cechowego (2013-2017), członkiem Komisji Rewizyjnej (2017-2021) a od czerwca 2021 roku członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Pile.

Jest też działaczem sportowym – pełni funkcję wiceprezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i członkiem Komisji PZPN do spraw bezpieczeństwa na obiektach sportowych.

Członek partii politycznej : Polska 2050 Szymona Hołowni

W wyborach parlamentarnych 2023 został wybrany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu nr 38, obejmującego Piłę i okolicę, startując z drugiego miejsca na liście Trzeciej Drogi. Zdobył 8724 głosów.

POSEŁ to przedstawiciel Narodu.

GRATULUJEMY !